2008-04-14

Teofiliui Čiurliui - 80


Dr. Teofilis Čiurlys

Veterinarijos gydytojas, gamtos mokslų daktaras
Gimė 1928 04 16 Gindviliuose, Kupiškio rajone, pasiturinčio ūkininko šeimoje. Mokėsi Virbališkio pradžios ir Salų Žemės ūkio mokyklose.

1950 m. baigė Gruzdžių veterinarijos technikumą, 1955 m. su pagyrimu baigė Lietuvos veterinarijos akademijos veterinarijos fakultetą. 1955 – 1958 m. mokėsi Lietuvos gyvulininkystės ir veterinarijos instituto aspirantūroje. 1960 m. Vilniaus Universitete apgynė biologijos mokslų kandidato disertaciją tema “ Mitybinių faktorių įtaka galvijų didžiojo prieskrandžio celiuliozę skaldančios mikrofloros aktyvumui”. 1993 m. nostrifikuotas gamtos mokslų daktaro laipsnis.

1958-1960 m. Lietuvos gyvulininkystės ir veterinarijos instituto jaunesnysis mokslinis bendradarbis Baisogaloje, 1960-1961 metais – vyresnysis mokslinis bendradarbis. 1961-1963 m. – Lietuvos MA Eksperimentinės medicinos instituto vyr. mokslinis bendradarbis Vilniuje. 1963-1967 m. Lietuvos MA botanikos instituto vyr. mokslinis bendradarbis, 1967 – 1986 m. Lietuvos MA Biochemijos instituto Enzimologijos laboratorijos vadovas, 1986 - 1990 m. instituto mokslinis bendradarbis. 1990 –1992 m. dirbo Imunologijos institute.

Publikavo daugiau kaip 140 mokslinių straipsnių bei pranešimų tezių. Paskelbė 30 populiarių straipsnių įvairiuose žurnaluose ir laikraščiuose. Vadovavo aspirantams ir moksliniams bendradarbiams. Trys iš jų apgynė daktaro disertacijas.

Ardamas mokslo dirvonus Teofilis Čiurlys buvo ilgametis Mokslo tarybos narys, biochemikų, mikrobiologų draugijų valdybos narys.

Nuo pat Vilniaus kupiškėnų klubo įsikūrimo, aktyvus klubo ir valdybos narys. Savo gera nuotaika, žinojimu, sąmojumi mėgstamas klubo narių ir visų ji pažįstančių.

Sekmės, sveikatos, geros nuotaikos Jums ir visai jūsų šeimai – žmonai Marijai, sūnui Gediminui linki visa klubo bendruomenė.

2008-04-10

Kupiškėniška poezija


Atspėjęs šių posmų autorių gaus nemokamą Vilniaus kupiškėnų svetailėlės prenumeratą.
Atsakymų laukiame mėnesį be penkių dienų. Juos siųsti šiuo adresu: vilniaus.kupiskenai@gmail.com

2008-04-06

Kupiškėnų žodyno pristatymas

Vakaro pradžioje galingai skamba kupiškėnų himnas.
Ant stalo Kupiškėnų tarmės žodyno didžiulis pirmasis tomas, turintis net 784 puslapius. Jų bus net keturi. Tai vienuolikos metų, visada jaunos, energingos Klementinos Vosylytės darbas. Žodžių rinkimo, jų užrašymo darbe dalyvavo daug žmonių, juk kortelių apie 400.000 ! Visas šias korteles ne kartą ir ne du kilojo, tyrinėjo, lygino, gražiausius, charakteringiausius posakius, sakinius atrinkinėjo mūsų Klementina.
Apie šį darbą kalbėjo, gyrė, džiaugėsi garbingi žodyno pristatymo, Vilniaus kupiškėnų klube dalyviai : habil. dr. Adėlė Valeckienė, dr. Aldonas Pupkis, dr. Gertrūda Naktinienė, žodyninkė Violeta Černė, dr. Vida Žilinskienė, lituanistė Vytautė Eidukaitienė. Pasakojimus kupiškėnų tarme skaitė aktorius Romualdas Gudas. Sveikino Regina Naujokaitienė ir eilė kitų vakaro dalyvių.

Nuotraukose vakaro vaizdeliai :