2019-06-15

PALEI NEMUNĄNuotraukos Vidmanto Tubelio2019-06-05

ATSISVEIKINOME SU ŽYBARTU SIMONAIČIU

.

Žybarto tėvų kapas Šimonyse


Pasiruošėme atsisveikinimui
Viduryje su lazdele vyresnioji Žybarto sesuo iš Rokiškio. Tolumoje Žybarto anūkai iš dukros Agnės - Liutauras ir Magdutė


Mūsiškės Filomena ir Liucija 
Atsisveikinimą pradėjo dukra Agnė smuiko muzika.
Atsisveikina Filomena


Savo eilėmis - Liucija

Atsisveikina Žybarto žentas
Paliekame Žybartą prie Tėvelių


Per gedulingus pietus dalinomės prisiminimais apie Žybartą
Retoka Žybarto šypsenaBirželio 1 d. Šimonyse buvo palaidotas Vilniaus kupiškėnų klubo įkūrėjas Žybartas Simonaitis. Laidotuvėse dalyvavo artimieji, giminės, Vilniaus kupiškėnai ir būrelis
šimoniečių. Laidotuvių ceremonija prasidėjo  ir baigėsi smuiko melodija, kurią išpildė
Žybarto dukra Agnė. Ji ir pradėjo atsisveikinimą prisiminimais apie Žybartą, koks jis
buvo gyvenime. Kalbėjome ir mes, net eiles sukūrė Liucija Venslovaitė.
Prisiminimais dalinomės per gedulingus pietus, visi įvertino Žybarto atliktus darbus,
tikslus, bruožus, kurie jam buvo būdingi. Sugiedojome ir kupiškėnų himną.
Galvojame, kad Žybartui dabar smagu ir lengva Dangaus karalystėje.
Susipažinome su Žybarto anūkais Adomu, Liutauru ir dar mokyklos nelankančia Magde.


Laidotuvėse dalyvavome penkiese:Vladas Keršulis, Rimantas Skaistis, Albinas Čiurlys,
Filomena Marčiulionienė, Liucija Venslovaitė.
Grįžtant į Vilnių dar apsilankėme prie Filomenos gimtų namų Šimonyse ir prie vienišų
Žybarto Simonaičio namų Juodžiūnų kaime.
Pakeliui sustojome prie Papilių piliakalnio ir Kavarske prie išgarsėjusio vandens šaltinio.Mindaugui prisiminti prie Šeimyniškėlių piliakalnio


Papilės apžvalgos bokštas

Kvietimas atvykti


Čia neseniai buvo pradėta statyti medinė pilis

Tvirtai stovime prie Mindaugo, gal čia kadaise stovėjo legendinė Vorutos pilis.Foto Filomenos Marčiulionienės ir Albino Čiurlio