2010-01-30

SKELBIMAS SUBUVIMUI

.
Vasario 7 d. 15 val. Mokytojų namų svetainėje, visuotinis rinkiminis klubo narių subuvimas. Bus atšviežinta valdyba ir prezidentas. Dalyvavimas, pagal statutą, visiems būtinas.

V. k. k. valdyba

2010-01-24

KUPIŠKIO TREMTINIAI

.
Iš virtualaus LGHD archyvo, nuskenuota 22 lapai, su 1670 tremtinių iš Kupiškio rajono sąrašu.

www.genealogija.lt/tremtiniai_1941_1952.htm

2010-01-12

ANTANĄ GARBAUSKĄ PRISIMENANT


Jau praėjo metai, kai atsisveikinome su kraštiečiu, Vilniaus kupiškėnų klubo nariu, skapiškėnu , žymiu vitražininku, DLK Gedimino ordino kavalieriumi Antanu Garbausku.

Jo dukros Vitos Garbauskaitės - Naumavičienės ir ilgametės Menų gimnazijos mokytojos Nijolės Kinderytes vedami apžiūrėjome Antano atminimui skirtą, jo gyvenimo ir darbų parodą. Antanas ir jo mokiniai sukūrė daug puikių vitražų savo gimnazijai. Aplankėme kitas įžymesnes Menų gimnazijos vietas su gražiais Antano darbais, susitikome su pasižymėjusiais jos dėstytojais.

Nuotraukose kupiškėnų klubo nariai Menų gimnazijoje.
Apmąstymai prie arbatėlės su Vita, Antano dukrele.2010-01-10

KUPKLUBAS 2010.01.10

Išplėstinio valdybos posėdžio fragmentas.
Trys sporto meistrai.
O ten atrodo Romas su Žybartu ?IŠKILMINGAI GIEDAME KUPIŠKĖNŲ HIMNĄ.
PREZIDENTĖ FILOMENA I NUTRAUKUSI SAVO ATOSTOGAS GRIŽTA IŠ PIETŲ L. IR ATIDARO VAKARĖLĮ, PALINKĖDAMA VISIEMS GRAŽIŲ IR SEKMINGŲ 2010 METŲ.

IŠKILMINGOJI VAKARĖLIO DALIS :

MUZIKINĖS DALIES AKIMIRKOS:LINKSMOSIOS VAKARO DALIES AKIMIRKOS:
2010-01-08

K V I E T I M A S

Gerbiami klubo nariai ir jų draugai,

Sausio 10 d. 15 val. Mokytojų namų svetainėje kupiškėnų suvėjimas.
Pasimatymas Naujais metais.
Bus meninė dalis, Kalėdų senis su dovanėlėm. Atsinešti gerą nuotaiką ir ....

Klubo valdyba