2015-03-24

IŠ 2010 METŲ KLUBO ARCHYVO

Taip atrodo 2010 m. Vilniaus kupiškėnų sodintas eglynėlis Mirabelio miške, 5 km. nuo Kupiškio

Miškų inžinieriaus Virginijaus Stapulionio nuotraukos


Įrašai išbluko, rėmai nulinko, o eglynėlis auga ir auga

Kelios nuotraukos iš Vilniaus kupiškėnų talkos:


Žybartas rikiuoja užrašo raides

Talkos iniciatorius dr. Gediminas Kaluina

Kupiškio miškininkas Virginijus Stapulionis apsikeičia padėkomis su klubo prezidentu Vytautu Pivoriūnu

Talkininkai su Kupiškio gimnazistais klauso Gedimino palinkėjimų

Darbštuolis Rimas S. darbuojasi su plaktuku. Kaip matote raidės išbluko, rėmas tik pasviro, bet laikosi

Talkininkai


2015-03-01

KUPIŠKĖNAI SUSIRINKO 2015 M. KOVO 1 D.

Kupiškėnų himnas
Kupiškėnų klubo sueigoje  apsilankė Alvydas Medalinskas (g. 1963 m. lapkričio 30 d. Vilniuje) – politologas, Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas.
19701973 m. mokėsi Vilniaus 31-oje, 1973–1981 m. 41-oje vidurinėje mokykloje. 1981–1985 m. studijavo Vilniaus universiteto Pramonės ekonomikos fakultete.
1985–1988 m. Lietuvos žemės ūkio ekonomikos instituto asistentas. 1988 m. Sąjūdžio (LPS) iniciatyvinės grupės narys, 19891990 m. LPS atsakingasis sekretorius. 1990–1992 m. LR-AT pirmininko pavaduotojo Bronislavo Kuzmicko padėjėjas. 1991–1992 m. studijavo Londono universitete, Londono ekonomikos ir politikos mokslų mokykloje, tarptautinių santykių magistras. 19931994 m. Vilniaus universiteto tarptautinių santykių instituto direktoriaus pavaduotojas.
Rengė komentarus Lietuvos televizijos laidai „Panorama“, dienraščiui „Lietuvos rytas“, „Laisvosios Europos“ radijui užsienio politikos tema.
1994–1996 m. dirbo diplomatinį darbą Londone. 1996–2000 m. ir 2000–2003 m. LR Seimo narys, 20002001 m. Užsienio reikalų komiteto pirmininkas. [1][2][3] 20032004 m. prezidento Rolando Pakso patarėjas užsienio politikos klausimais. 2004 m. Tarptautinės politikos centro direktorius. 20082013 m. dienraščio „Respublika“ politikos redaktorius, nuo 2013 m. Lietuvos ryto televizijos laidų vedėjas. Mykolo Romerio universiteto Politikos mokslų katedros lektorius. Bendradarbiauja dienraštyje „Lietuvos žinios“.

Žmona Daiva, duktė Gabija. [5]

Mūsų svečias - Mykolo Romerio Universiteto Politikos mokslų katedros lektorius, "Lietuvos žinių" bendradarbis Alvydas Medalinskas, Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, pirmasis per Lietuvos TV Lenino prospektą drąsiai pavadinęs "Gedimino", išdėstė savo pamąstymus apie Lietuvos valstybės kūrimosi ir nelengvą augimo, vystymosi kelią nuo 1918m. vasario 16 d. iki šių dienų. 1990.03.11 d. atkurta laisvė ir nepriklausomybė atvėrė Lietuvai kelią į pasaulį, į NATO ir ES. Ne visi suprantame ir vertiname, nes 50 okupacijos metų paliko pėdsakus žmonių sąmonėje.
Lietuva sėkmingai eina pirmyn. Kad tik niekas daugiau nesikėsintų į mūsų žemę !
Mes turėjome daugybę klausimų apie įvykius Ukrainoje, Rusijos politiką, pačios Lietuvos reikalus, ir beveik iki 19.00 val. neišleidome svečio iš "apgulties".
Politologui, visuomenės veikėjui visi tariame nuoširdų ačiū.
   V.S.


Ansamblio vadovė Janina Bukantaitė
Vakaras buvo labai smagus, visi išėjo gerai nusiteikę ir pirmadienį repeticijos metu linksmai apkalbėjo koncertą, juokais pavadinę "gelbėjimo akcija". Pirmą kartą ansambliečiai koncertuoti rinkosi viso pasirodymo metu ir nustebę prisidėdavo prie jau esančių scenoje.
    Sėkmės Vilniaus kupiškėnams!

    Pagarbiai                                  Janina Bukantaitė.


1987 metų vasarį grupė folkloro gerbėjų susibūrė į ansamblį, vadovaujamą Aldonos Ragevičienės. Jo pavadinimu liaudies dainos mylėtojai pasirinko bene švariausios ir tyriausios Lietuvos upės vardą.
       
 „Ūlos“ ansamblio ištakos siekia 1967 metus, kai Lietuvoje prasidėjo folkloro ansamblių judėjimas. „Ūlos“ ansambliečiai dalyvavo ir pirmosiose folkloro rinkimo ekspedicijose, ir pirmosiose Vilniaus universiteto bei Lietuvos mokslų akademijos ansamblių programose.
       
Ansamblyje yra per 30 narių. Jam vadovauja Janina Bukantaitė ir Vida Palubinskienė. „Ūla“ yra paruošusi pavasario, kalėdinių,  vestuvinių, linarūtės, Joninių dainų ir papročių, žemaičių, Vėlinių, šeimos, literatūrinių dainų ir kitas programas, perpinamas šokiais bei pasakojimais. Repertuarą pateikia ansamblio vadovės,  bet nemažą dalį sudaro ir ansambliečių – Adelijos ir Stasio Mickų, Virginijos Savickienės, Irenos Juškienės, Algirdo Matijoškos – atsineštos dainos.

altAnsamblio programos buvo parodytos įvairiuose festivaliuose, kituose renginiuose Lietuvoje bei užsienyje:  Latvijoje, Prancūzijoje, Norvegijoje, Kanadoje, Vokietijoje, Austrijoje, Italijoje, Ispanijoje, Vengrijoje, Olandijoje, Lenkijoje, Rusijoje.

Ansamblio muzikantai groja armonikomis, smuikais, lumzdeliu, būgnu, basetle, ragais, skudučiais, kanklėmis.

Nacionalinio Lietuvos radijo įrašų fonduose – kelios valandos „Ūlos“ ansamblio įrašų.      2000 metais „Ūla“ pripažinta geriausiu Lietuvos folkloro ansambliu (miestų grupėje) ir apdovanota „Aukso paukštės“ prizu. 

Vakaronės programa:
Uliokim, broliukai, šventoj Lietuvėlėj...(Veda Jonas Volungevičius)
Aš prisimenu namelį...(Veda Juozas Jašinskas)
Banguoja auksiniai rugiai...(Veda Jonas Volungevičius)
Stoviu aš parimus prie rūtų darželio...(Veda Irena Juškienė)
Diena švito, rasa krito...(Veda Jonas Volungevičius)
Raudona saulė nusileido...(Veda Janina Bukantaitė)
Eina garsas Prūsų žemėj...(Veda Juozas Jašinskas)
Su gandrais ir su lapais žaliais...(Veda Irena Juškienė)
Badavojo tatušėlis...(Veda Juozas Jašinskas)
Pakol jaunas, neženotas...(Veda Irena Juškienė)
Panela mana jaunoja...(Veda Juozas Jašinskas)vakaronės programą:
Uliokim, broliukai, šventoj Lietuvėlėj...(Veda Jonas Volungevičius)
Aš prisimenu namelį...(Veda Juozas Jašinskas)
Banguoja auksiniai rugiai...(Veda Jonas Volungevičius)
Stoviu aš parimus prie rūtų darželio...(Veda Irena Juškienė)
Diena švito, rasa krito...(Veda Jonas Volungevičius)
Raudona saulė nusileido...(Veda Janina Bukantaitė)
Eina garsas Prūsų žemėj...(Veda Juozas Jašinskas)
Su gandrais ir su lapais žaliais...(Veda Irena Juškienė)
Badavojo tatušėlis...(Veda Juozas Jašinskas)
Pakol jaunas, neženotas...(Veda Irena Juškienė)
Panela mana jaunoja...(Veda Juozas Jašinskas)


    

Su gražiu jubiliejumi pasveikintas gydytojas dr. Bronius Domža
Gydytojas akušeris-ginekologas, biomedicinos mokslų daktaras Bronius Domža gimė 1940 m. sausio 16 d. Pajuodupės kaime. 1951 m. baigė Kupiškio pradinę, 1958 m. – vidurinę mokyklą, 1958–1964 m. studijavo Vilniaus universiteto Medicinos fakultete. Baigęs dirbo Anykščių rajono Centrinėje ligoninėje akušeriu-ginekologu. 1972 m. apgynė medicinos mokslų kandidato disertaciją. Nuo 1975 m. docentas. Dirba VU Medicinos fakulteto Akušerijos ir ginekologijos klinikoje. Kvalifikaciją kėlė Maskvos, Kijevo, Leningrado, Erfurto, Vyborgo klinikose. Yra trijų vadovėlių bendraautoris, parengė keletą mokymo metodikos priemonių, paskelbė apie 80 mokslinių straipsnių Lietuvos ir užsienio šalių žurnaluose.Nu nu nu, na na na ...
 Aukštaitiški šokiai: Trepsiukas, Minijonas, Krakuviakas. Groja: Petras Cicėnas(armonika),Mindaugas Milinavičius(armonika), Giedrė Bernotaitė-Salfati(smuikas), Janina Gidrienė(būgnas). Šoka: Jonas Volungevičius ir Aida Gribkauskaitė, Juozas Jašinskas ir Nijolė Širmulienė, Ramusis Lapinskas ir Vaiva Obelevičienė, Henrikas Savickas ir Virginija Savickienė.
Po lektoriaus pasisakymo dar skambėjo daina "Kalnai, kur dainavom..."(Veda Janina Bukantaitė)
 Be jau išvardintų ansambliečių, dar dainavo Sigita Jurkonienė, Nijolė Širmulytė, Jonas Statkus, Dalė Barčienė, Algirdas Matijoška.Klubo puošmenos


Vaišiname ...


Irena visam gražume ...
"Jeigu butume turėję tokį daktarą tai ...
Ar jau namo ?

Nepavaišinę nepaleisim p. Alvydo M.


Alvidas M. su klubo prezidentais

Pasivaišinkime
Susitiko bičiuliai

Bagaslovyk Dieve Kupiškio laukėlius ...

Padėkokime "ŪLAI"