2011-05-24

"Poezijos pavasarėlis" Adomynėje

.

Virginija, Filomena, Aušra, Gražina......................Filomena, Aliutė, Aušra, Gražina, Silvestras

Grupė Vilniaus kupiškėnų klubo narių, pakviesti Adomynės bendruomenės pirmininkės Virginijos Pakalniškienės, gražų gegužės šeštadienio rytą atvykome į puikų, restauruotą Adomynės dvarą. Išpuoštoje dvaro verandoje jau laukė šeimininkai ir kiti rajono poezijos mylėtojai. Virginija Pakalniškienė ir pagrindinės mokyklos direktorė Danguolė Mašauskienė papasakojo apie šią, jau tapusią tradicine ir jau aštuntą kartą rengiamą šventę. Vedančiosios Agnė ir Valda šiltai pristatė poetus ir atlikėjus: Kupiškio Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazijos moksleives Viktoriją ir Rimantę, kurios atliko savo kūrybos dainą, Adomynės moksleivių mišrų kvintetą. Savo kūrybos eilėraščius skaitė mokytoja Aušra Uldukienė, šimonietė Vida Kaulakienė, savo eilėraščių rinkinį pristatė Regina Baltrūnienė iš Kupiškio. Mūsų klubo narė Aušra Kazlauskienė ne tik pristatė savo eilėraščių rinkinį „Rankinukas“ , bet ir vaizdingai ir linksmai papasakojo jo atsiradimo istoriją. Ji rašo: „O dienos eina vis trumpyn...pasaulis mano toks mažiukas: jį lengva būtų sutalpint į vieną mažą rankinuką“. Panevėžietė Ieva atliko kelias savo kūrybos dainas, o Justas, gana įspūdingai, pritardamas gitara, deklamavo Paulių Širvį.

Pasėdėję prie vaišių stalo, apžiūrėję Adomynės dvarą, aplankę klubietės Gražinos Berkelienės sodybą, vaizdingomis Viešintų, Andrioniškio ir Anykščių apylinkėmis, nepamiršę aplankyti Puntuko brolį, kupini gerų, įspūdžių grįžome į Vilnių.

Dėkojame Adomynės bendruomenei už nuostabiai praleistą laiką ir laukiame kitų susitikimų.

Filomena M.
Foto Vytauto P.
NUOTRAUKOSE: 1. Aušra apie "Rankinuką" be rankinuko. 2. Prie dvaro. 3. Po Gražinos alyva. 4. Ieva. 5. Pas Gražiną. 6. Kupiškietės, ko gero grynos. 7. Kūrybos pristatymas. 8. Prie Puntuko braliuko. 9. Mišrus kvintetas. 10. Justas - visam gražume.

2011-05-17

REGINA SABALIAUSKIENĖ - DUNDULYTĖ


Regina Dundulytė – Sabaliauskienė gimė 1931 m. gegužės 13 d. Kuosėnų kaime, Kupiškio raj., ūkininko Antano Dundulio ir Onos Pėžaitės – Dundulienės šeimoje.

1938 – 1942 m. mokėsi Kuosėnų pr. mokykloje. 1942 – 1950 m. – Kupiškio vidurinėje mokykloje. Baigusi ją - mokėsi į Šiaulių pedagoginiame institute. Baigusi mokslus Šiauliuose įstojo į Vilniaus pedagoginį institutą, kurį baigė 1957 m. ir tapo diplomuota lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja.

Regina dirbo Žemaitijoje, Tytuvėnuose. Po 5 m., persikelia arčiau tėviškės, į Kupiškį. Čia ji dirba mokytoja, švietimo skyriaus inspektore, vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja. Nuo 1961 m. Regina mokytojauja Vilniuje: 31 vidurinėje, vėliau 18 vidurinėje mokyklose.

Regina aktyvi choristė, dainuoja III amžiaus Universiteto chore, Antakalnio chore „Bočiai“. Ankstėliau dainavo Vilniaus mokytojų namų chore, kuriame turėjo atsakingas seniūnės pareigas.

Reginos vyras Vytautas Sabaliauskas – poligrafininkas. Sūnus Valdas Sabaliauskas – verslininkas. Sabaliauskai turi du mielus vaikaičius: dvyliktoką Žilviną ir penkiolikmetę Eriką.

Regina, Vilniaus kupiškėnų klubas sveikina gražaus Jubiliejaus proga ir išsako savo nuoširdžius jausmus šiais žodžiais:

Gražiausių metų leiski palinkėti

Te niekados nebus rudens

Pavasariai tebus džiaugsmu nusėti

Ir džiaugsmas širdyje gyvens

Giedrų dienų Jums linkime

Daug sukakčių dar švęst

Ilgų ilgiausių metų

Mes linkim Jums gyvent..

VILNIAUS KUPIŠKĖNŲ KLUBO VALDYBA


2011-05-08

"Lietuvos valsčiai" kol kas be Kupiškio


Vilniaus kupiškėnų klubo sueigoje dalyvavo leidyklos "Versmė" direktorius Petras Jonušas, monografijų serijos "Lietuvos valsčiai vienas iš sudarytojų dr. Venantas Mačiekus. Renginio metu buvo pristatyta monografijų serija "Lietuvos valsčiai". Abu garbūs asmenys sakė, kad Kupiškio rajono: Kupiškio, Skapiškio, Subačiaus, Šimonių valsčiai dar neturi savo monografijų ir, kad laikas tuo nedelsiant užsiimti.

Lietuvos valsčių“ serija – tai daugiatomis vienodos struktūros leidinys apie Lietuvos miestus ir miestelius, kaimus ir vienkiemius, apie jų ir jų apylinkių kraštovaizdžio raidą bei istoriją nuo seniausių priešistorinių laikų iki mūsų dienų, kovas už Nepriklausomybę, apie tradicinę kultūrą, verslus, kalendorinius ir šeimos papročius, papročių teisę, liaudies išmintį, bažnyčias, įžymius žmones, tarmių ir vietos šnektų ypatumus, tautosaką, tautines mažumas, jų papročius ir kt.

Serijos pavadinimas pasirinktas neatsitiktinai – XIX a. viduryje susiformavę valsčiai iki jų panaikinimo 1950 m. buvo mažiausi ir palyginti stabilūs administraciniai-teritoriniai vienetai, jungę tapačios etninės kultūros žmones – valsčių ribos paprastai atitiko ir parapijų ribas, kartu ir šnektų ribas.
gerai padirbėjus, atėjo laikas atsipūsti.


Klubo damos

OKTETAS ...
KVARTETAI - MIŠRŪS ...Neišskiriamos draugės ...

2011-05-02

ATEIKITE

Sveiki gyvi,

Š. m. gegužės 8 d.15 val. Mokytojų namų svetainėje vyks Vilniaus kupiškėnų klubo suvėjimas.

Dalyvaus leidyklos "Versmė" direktorius Petras Jonušas, monografijų serijos "Lietuvos valsčiai vienas iš sudarytojų dr. Venantas Mačiekus. Renginio metu bus pristatyta monografijų serija "Lietuvos valsčiai".

Kalbėsime ir apie keliones atostogų metu. Galėsite užsirašyti į Jums patinkančią kelionę: ar į Žemaitiją - Ventspilį ar į pajūrį, ar į Užutrakio dvarą, aplankant Rimanto bityną ir šilauogių plantaciją. Galėsite pasiūlyti ir savo kelionių variantus. Ateikite pasirokuot pas kupiškėnus.

Klubo valdyba