2019-08-27

KUPIŠKĖNŲ SUEIGA  Rugsėjo 1 d. 14 val. Mokytojų namų Baltojoj salėj bus kupiškėnų popetą.
  Programoj:
  Vandos Kašauskienės knygos  "Kelias: Radžiūnai - Vilnius" pristatymas. Dalyvaus istorijos mokslų dakt. Ona Divainienė, "Suzuki akademijos" muzikos mokytoja Lina Kašauskienė su fortepiono klasės mokiniais.
  Gedimino Kaluinos autobiografinės knygos "Mano prisiminimai" pristatymas. Dalyvaus G. Kaluinos dukra Birutė Miliauskienė, knygos sudarytoja ir redaktorė Lina Matiukaitė.
   Serijos "Kupiškėnų biblioteka" knygų: Balio Kašponio "Mokytojo ir vargonininko atsiminimai", Vidmanto Jankausko "Ką tyli akmenys: Viksvų giminės istorija", Vidmanto Jankausko sudaryto Kultūros ir istorijos almanacho :Kupiškis 2018" pristatymai.

  Gros klubo narys akordeonistas Algirdas Šaumanas.


   Labai lauksma, ataikit.


2019-08-20

  Staiga mirė Vilniaus kupiškėnų klubo narė Genovaitė Viliamienė (Stuokaitė), gimusi 1933 m. Mituvos kaime, Skapiškio valsčiuje.
  Atsisveikinimas su velionės urna J.Matulaičio bažnyčios III –ioje šarvojimo salėje rugpjūčio 21 d. nuo 10 val. Urna bus laidojama Rokantiškių kapinėse 14 30 val.
  Kupiškėnai, norintys atsisveikinti, renkasi 12 30 val. arba  individualiai.

  Užuojauta dukrai Daivai ir mirusiosios artimiesiems.
2019-08-06

ANTROJI KELIONĖ PO ŽEMAITIJĄ
Keliavome automagistrale link Klaipėdos
Atvykome į Raseinius 

Prie barokinės 1783 m. statytos Raseinių Šv. M.Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios
Po Raseinių bažnyčios šventorių


Prie Raseinių miesto simbolio, Žemaičio aikštėje stovinčio paminklo
Žemaitis, stiprus vyras, sutramdęs mešką, ryžtingai žengiantis pirmynViduklėje, garsėjančioje ne tik koldūnais

Prie bažnyčios, paminklinė lenta kunigui - monsinjorui A. SvarinskuiViduklės bažnyčia mena įkvepiančius monsinjoro A.Svarinsko pamokslus, kainavusius jam 20 metų lagerių

Nenuilstantis ekskursijų organizatorius ir vadovas Arnoldas Pažemys

Pro langą Viduklės pramoninis rajonas - geležinkelio stotis

Nemakščiuose į bažnyčią nepatekome

 Nemakščiuose apžiūrėjome Lurdo grotą dedikuotą Šv.M.Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400-osioms metinėms paminėti, pastatytą iki 2002 m. veikusios senos bažnyčios vietoje.


 Prie restauruoto buvusio Kražių jėzuitų kolegijos, dabar M.K.Sarbievijaus kultūros centro pastato  

Tvarkingi Kražių skverai

Užsukome į Kražių bažnyčią, kur 1893 m.caro Rusijos kazokai kapojo lietuvių tikinčiuosius

Puošnus bažnyčios vidus

Suolas, menantys  kraupias Kražių skerdynes. Pasakojama, kad prie jo kazokai buvo pririšę savo arklius.

Pro autobuso langą 

Kelmėje skubėjome pavalgyti 

Po pietų  Kelmėje

Kelmės dvaras - vieta, kur 1831 metais prasidėjo sukilimas prieš caro Rusiją

 Kelmės dvaro rūmai daugiau kaip 300 metų priklausė lenkų kilmės bajorams Gruževkiams

 
Dviaukščiame dvaro vartų pastato antrame aukšte buvo biblioteka, kurios balkone grodavo orkestras, pirmame - kalėjimas
 

Ant rūmų balkono nusifotografavome
Tytuvėnuose - viename vertingiausių Lietuvos architektūros paminklų


Tytuvėnų bažnyčios vidus

Ekskursija po vienuolyną1633 m. pastatyta Tytuvėnų vėlyvojo baroko stiliaus bažnyčia

Prie Kristaus laiptų koplyčios2012 m. gaisras nuotraukose

Gaisro suniokotos bažnytinės relikvijos


Vienuolyno koplyčioje

Artėjame prie Šiluvos 
Šiluva - Marijos apsireiškimo šventovė Lietuvoje

Šiluvos Šv. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje

Šv. Marijos su kūdikiu paveikslas centriniame altoriuje

Šiluvos Šv. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčioje

Šiluva yra viena iš penkių vietovių  Europoje, kur Marijos pasirodymas oficialiai pripažintas katalikų bažnyčios

Šiluvos koplyčia


Maironine vadinama, poeto Maironio gimtinė pro autobuso langą

Betygalos bažnyčios šventoriuje

Betygaloje

Prie 1930 m. pastatyto, išgyvenusio visas okupacijas, Vytauto paminklo 

Kultūros namai Betygaloje

Ariogaloje, paskutiniame kelionės punkte

Ir vėl atgal į Vilnių

Vidmanto Tubelio fotoreportažas