2008-06-29

PETRINES ŠVENČIA VILNIAUS PANEVĖŽIEČIAI, BIRŽIEČIAI IR KUPIŠKĖNAI

Šventės fotoreportažas su mažais komentarais


Visų trijų klubų Petrinių dalyvius pasveikino ir sekmės palinkėjo Vilniaus panevėžiečių klubo prezidentas Bronius Kačkus.
Nuo jo neatsiliko biržiečių krivulės viceprezidentas Julius Laiconas. Po Vilniaus kupiškėnų viceprezidento kalbos buvo sugiedotas Kupiškėnų himnas, kuriam gražiai pritarė panevėžiečiai su biržiečiais. Vėjuje suplevesavo kupiškėnų vėliava. Biržiečių krivulės narys Augustas Kubilius sudainavo "Apaščios krantus ..."Sueigą sveikino "Tėviškės" klubo pirmininkė Henrika Čiplienė ir "Nevėžio" klubo atstovė mokytoja Irena Kepalienė.
Petrą gerbiam mes, Petras pagerbia mus - į sveikatą ! Žybartas visuomet pasiruošęs ir rimtai pasikaustęs !!!
Atvažiavo meška su alučio bačka, bet tai buvo Kornelijus Papšys


Įdomu kokias problemas gvildena aktoriai, žurnalistai, rašytojai ir dar eilės kitų amatų meistrai Nijolė Baužytė ir Petras Pečiūra ?Apie ką mąsto, prie Vilniaus kupškėnų vėliavos sustoję, biržietis Julius Laiconas ir kupiškėnas Žybartas Simonaitis ?


2008-06-20

Pranešimas

Birželio 29 d. (sekmadienį) 14 val., per Petrines, susitinka trys vilniečių klubai : panevėžiečiai, biržiečiai ir kupiškėnai.
Susitikimo vieta : Nemenčinės plentas. Išlipti Svajonių autobusų stotelėje. Tai trečia stotelė nuo Nemenčinės stotelės, kuri yra šalia Antakalnio transporto žiedo.
Išlipus Svajonių stotelėje ieškoti Svajonių gatvės kitoje Nemenčinės plento pusėje ir traukti ja apie 1 km, o ties Svajonių 18, sukti į dešinę tarp betono stulpų, miško keliuku 0,5 km į laukymę. Sėdimų vietų nėra. Sėdėsime ant žolytės. Kas gali ir turi pasiima sudedamas kėdutes.
Klubo valdyba

2008-06-15

Almanachas "Kupiškis" ir Puponių kaimo dainos

Eiliniame Vilniaus kupiškėnų suėjime gana gausiai susirinkę tėviškėnai išklausė 2007 m. Kupiškio almanacho pristatymą. Jo sudarytojas ir daugelio straipsnių autorius Vidmantas Jankauskas papasakojo apie talpintus straipsnius, jų autorius. Šiame leidinyje išsamiai aprašyta pokario metais Kupiškio apylinkėse veikusių partizanų burių veikla, atskirų partizanų pasiaukojimas, narsumas. Aprašytas partizanų ryšininkų bebaimis ryžtingumas teikiant pagalbą ir žinias apie pavojingą ir klastingą priešą – bolševikų pakalikus ir stribus.
Tai vertinga medžiaga, supažindinanti mūsų jaunimą apie sunkias pogrindžio kovas ir patriotinę pokario metų veiklą.
V. Jankausko pranešimą papildė Jonė Žebrytė.

Po to folklorinio ansamlio „Varangė“ vadovė Varsa Zakarienė papasakojo apie surinktas Puponių apylinkės liaudies dainas, šiltai Vilniaus kupiškėnų sutiktos ansamblio dalyvės padainavo kelias sutartines. Norintieji įsigijo senovinių puponiečių dainų kompaktines plokšteles.

Kupiškėno žurnalisto Viliaus Laužiko našlė Silvija paskaitė kelis eilėraščius iš savo velionio vyro rinkinio. Apie Vilių kaip apie puikų, draugišką, visų mylimą žmogų, prisiminė klasės draugė Klementina Vosylytė.

Pasivaišinę moterų paruoštais saldumynais ir gira, išsiskirstėme iki rugsėjo pirmojo sekmadienio atostogauti.


"Varangės" folklorinis ansamblis atlieka puponiečių sutartines. Jo vadovė Varsa Zakarienė (trečioji nuotrauka)