2013-08-27

SUBUVIMAS

Sveiki gyvi, brungūs kupiškėnai

Pronašam, kad kupiškėnų suvėjimas bus rugsėjo 8 d. 15 val. Mokytojų namų svatainaj. Bus pristotomos dvi knygos: Onos Kriukelienės "Kupiškio partizanai", Vidmanto Jankausko "Mokytojas Vincas Eidukas" ir almanachas "Kupiškis 2012".
Kas do neparošėt, laukiam ir biografijų.

Lauksma, ataikit.

Klubo valdyba