2015-10-04

SPALIO SUEIGA

Reginos Vaitkūnaitės - Gamziukienės knyga "Mano šeimos Gyvenimo vaizdai"Puikios nuotaikos Filomena pradeda ...

Užkandžiai paruošti, A. Kirdos ansamblis laukia starto.

Visi traukiam kupiškėnų himną
Atsiminimų knygos autorė Regina Gamziukienė, gydytoja-oftolmologė, ilgametė Kauno klinikų gydytoja-okulistė, pasakoja ką sudėjo į knygą. Regina gimė Vytauto Didžiojo metais Račiupėnų kaime, šalia Kupiškio ir gyveno čia iki 1948 m., kol sovietai su savo vežimais į Sibirą, neprivertė palikti Kupiškį, nelaikius abitūros egzaminų. Kaune baigus vidurinę mokyklą ir išlaikius stojamuosius egzaminus į Vytauto Didžiojo universitetą, koją pakišo charakteristikos iš Kupiškio. Vėliau buvo buhalterijos kursai, o dar vėliau ir Kauno medicinos institutas.

Padėka knygos autorei


Autorę sveikina prof. dr. Jonas Glemža, o žemiau ir kiti sambūrio dalyviai.Doc. dr. Algirdas Šukys  kalba apie lietuvių kalbos grožį ir svarbą pasauliui ir lietuviams
Mums dainavo Moterų vokalinis ansamblis "Vakarė". Vadovė - Laimutė Vanagienė (pirma iš kairės). Koncertmeisterė Marija Radvilaitė

Koncertavo Arvydo Kirdos vadovaujamas, Riomerio universiteto ansamblis "Ritingo": Alberta Sabakonytė, Julija Palaimaitė, Lina Daugintytė, Marius Kačiulis, Žygimantas Matusevičius   

Valdereza skelbia pasižymėjusias klubo damas ...

Aldoną


Birutę

Nijolę
JulijąVandą

Prie autorės stovėjo ir sėdėjo eilutė ...Už lietuvių kalbą - mūru stosim ...


..., Zita, Valdereza