2022-11-29

SKELBIMAS


 Šį sekmadienį, gruodžio mėn. 4d. 15.00 val., kviečiame atvykti į Vilniaus Mokytojų namų Baltąją salę, kurioje įvyks kupiškėnų klubo popietė.

    Turėsim garbingų svečių iš Kupiškio. 

    Atvyks rajono meras Dainius Bardauskas, kultūros centro direktorė Jolita Janušonienė su folkloriniu ansambliu „Kupkėmis“, vadovaujamu Almos Pustovaitienės.

    Vidmantas Jankauskas pristatys naują almanachą „Kupiškis 2021“,

    Aldona Mikulionienė pristatys savo knygą „Mano vaikystės miestelis Kupreliškis“. 


    Kas numezgėte vilnonių kojinių Ukrainos kariams, atsineškite!