2023-06-18

KELIONĖ Į KUPIŠKĮ

 Pulkelis Vilniaus kupiškėnų susirengėme aplankyti  Kupiškio krašto, kur gyveno tėvai ir seneliai, kur prabėgo smagios mūsų vaikystės ir jaunystės dienos. Pasidairydant pro autobuso langus į besikeičiantį kraštovaizdį ir pasišnekučiuojant kelionė truko neilgai ir po poros valandų atvėrėme bibliotekos duris. Biblioteka po šešerių metų rekonstrukcijos darbų grįžo į buvusios Žydų  sinagogos  pastatą. Įėję pro duris sienoje pamatėme atminimo lentą -

,,AŠ SUTEIKSIU JIEMS AMŽINĄ VARDĄ,  JIE NEBUS PAMIRŠTI„

Izajas 56.6

Lentoje surašyti Hitlerinių okupantų ir jų pakalikų nužudytų Kupiškio žydų vardai ir pavardės. 

Kupiškyje žydai pradėjo kurtis 17 amž. pradžioje, o 19 amž. pabaigoje  virš 70 procentų miesto  gyventojų  buvo žydai, kurie vertėsi amatais ir prekyba, pinigų skolinimu. Žydų gyvenami kvartalai kvartalai buvo ankštai užstatyti  kad atitiktų šabo reikalavimus. 1682 m. jiems buvo leista pasistatyti sinagogą -  maldos namus. Toros studijų, bendruomenės susirinkimų vietą. Aplink  pusiau uždarą kiemą buvo pastatyta – Didžioji, į pietus Mažoji ir Chasidų maldos namai. Sinagogose vyrai ir moterys melsdavosi atskirai. Būdavo net atskiri įėjimai. Moterų maldos vieta dažniausiai būdavo antrame aukšte. Puošniausias  būdavo aron kadešas - spinta, kurioje laikomi toros rinkiniai ir bima - pakyla jų skaitymui. Sienos puošiamos ornamentais. Išlikusių ornamentų fragmentai restauruoti. Atkurtos pagrindinės sinagogos erdvės. Sinagoga nukentėjo karo ir pokario metais, nes biblioteka  joje įsikūrė  tik 1950 metais.

Bibliotekoje ne tik sukauptos knygos, bet vyksta  įvairūs renginiai, parodos, edukaciniai užsiėmimai, skaitomos paskaitos, atnaujinta vaikų erdvė, kur mamos su vaikučiais susirenka klausyti bibliotekininkės Laimutės skaitomų pasakėlių.

Kupiškio katalikų bažnyčia

Katalikų bažnyčia Kupiškyje pastatyta tik 17 amž. pradžioje, 1616 m. Bažnyčia nedidelė, medinė, šalia jos varpinė, o už šventoriaus klebonija. Bažnyčiai suteiktas Šv. Mykolo  Archangelo  titulas. Atlaidai- Šv. Jono Nepomuko, Kristaus žengimo į dangų, Dievo kūno ir Angelų Sargų. 18 amž. pabaigoje sudegė, bet greit atstatyta. 18-19 amž. sandūroje vikaru joje dirbo poetas Antanas Strazdas. 19 amž. pačioje pabaigoje pradėtos rinkti lėšos iš parapijiečių naujos mūrinės bažnyčios statybai. Projektą parengė architektas iš Rygos Konstantinas Rončevskis. Raudonų plytų  bažnyčia  buvo mūrijama aplink senąją, medinę, vėliau nugriautą bažnyčią. 1909 m. baigtai statyti bažnyčiai suteiktas Kristaus žengimo į dangų titulas. Bažnyčia didelė 60 metrų ilgio, 43 metrų pločio, trinavė su 60 m. aukščio bokštu. Viduje trys ąžuoliniai neogotikiniai altoriai, 12 kultūros vertybių, šventoriuje 7 kryžiai ir paminklai. Mūsų grupę sudomino sakykla, kurią puošia  ne tik įprasti 4 evangelistai, bet ir dar dvi skulptūros. Net prasidėjo diskusija, ką jos vaizduoja...

Kupiškio etnografijos muziejus

Kupiškio etnografijos muziejus įsikūręs 1823m statytame Lankasterio tipo mokyklos pastate. Tokiose mokyklose vyresni mokiniai mokydavo jaunesnius. Muziejuje saugoma daugiau kaip 36000 eksponatų. Seniausias eksponatas 4000 metų senumo tauro ragas. Puiki seserų Mikalinos ir Elvyros Glemžaičių surinkta 19-20 amž. tradicinių lietuvių  darbužių kolekcija. Daugybė Kupiškio krašto buities rakandų. Išlikęs net kraičkubilis - savotiškas kraičio skrynios ar net lagamino išeinant į Ameriką 19a pabaigoje prototipas. Tikrai įdomi ir turtinga ekspozicija.

Mes gi labiausiai norėjome pamatyti grafiko Jurėno darbų parodą. Paroda tikrai puiki, įdomūs darbai, nemaža dailininko šeimos nuotraukų. O su jo žmona Vilija, kuri išėjusi į pensiją parašė ir išleido keletą knygų uteniškių tarme, lankome tą patį Kultūros fakultetą MČ TAU,,

Tautodailininkas Vytautas Jasinskas mus kaip svečius nebuvėlius pasitiko su akmeniniu sūriu ir iš Lietuvos laukų akmenų išdailintais kiaušiniais. Jis dirbo akmentašiu Kupiškio buitinio gyventojų aptarnavimo kombinate. Pabandė ir pats kurti skulptūras. Pirmąją, pavadintą ,,Vėjas“ padovanojo vaikų darželiui. Juo susižavėjo prancūzai, kai Prancūzijoje Saint Chamonde surengė darbų parodą. Tada pastebėjo ir savi. Parodos buvo Rokiškyje, Kupiškyje ir t.t. Mus sužavėjo akmeninis medis su viršūnėje nutūpusiu paukščiu, šalia laikrodžio meilutis katinėlis, rimti karžygiai, akmenį aptūpę vabalai, rimta akmeninė kupiškietė, nesunešiojamos klumpės ir kiti nuostabūs kūriniai.

Skaniai papietavę naujame restorane, kurį neseniai atidarė keletą metų užsieniuose dirbęs  lietuvis, apsilankėme Jolitos Janušonienės gėlyne Paketuriuose. Pasigrožėjome  gėlėmis pražydusia pieva,  mėlynus žiedelius skleidžiančiomis ir žiedus kraunančiais hortenzijų krūmeliais, išgirdome ir pamatėme kaip pradedami, kaip atsiranda nauji tradiciniai ir netradiciniai verslai Kupiškyje ir prie Kupiškio.

Nepamiršome ir tų su kuriais bendrauta Kupiškėnų klubo suėjimuose, kurie baigę žemės kelionę atgulė savo gimtų kaimų kapeliuose. Buvo aplankytas Lino Vidugirio kapas Jutkonyse ir Teofilio Čiurlio amžino poilsio vieta Gindvilų kaimo kapinaitėse.

Laukminiškių gatvinis-rėžinis kaimas prie kelio į Pandėlį susiformavo 16 amžiuje. 19 amž. pabaigoje šiame kaime gyveno Babickų šeima. Šeimos tėvas buvo vedęs du kartus, vaikų turėjo su abiem žmonom. Tėvui mirus, ūkį paveldėjęs vyresnysis  sūnus, pamotę su keturiais vaikais, savo netikrais broliais ir seserimi ,išvarė iš namų . Gerai dar, kad Graičiūnaitės- Babickienės brolis buvo gerai įsikūręs Amerikoje ir galėjo seserį paremti. Jis padėjo išmokslinti  sesers vaikus Petrą, rašytoją, žurnalistą, Lietuvos radijo pradininką ir aktorę Unę (Uršulę) bei karininkus Vytautą ir Kazį. Brolių ir sesers gimtasis namas Laukminiškiuose Gedimino Kaluinos, Algimanto Zolubos ir Broniaus Intapo rūpesčiu atstatytas. Jame veikia muziejus, kuriame galima susipažinti su senųjų kupiškėnų buitimi ir darbais, čia gimusių ir augusių Unės Babickaitės, Petro Babicko ir jų brolių  nuopelnais Lietuvai.

Kupini įspūdžių, nors ir pavargę, lietui lyjant, grįžome namo tikėdamiesi, kad ši kelionė dar nepaskutinė į gimtąjį kraštą.

 

 

Aldona MikulionienėKeliaujame į Kupiškį

Atvykome

Ekskursiją po Kupiškio viešojoje bibliotekoje vedė bibliografė Jolita Pipynienė 


Tremtyje pabuvojusio kunigo Jono Augustausko nuotraukų parodojeKupiškietė Bronytė - nuolatinė bibliotekos lankytoja


Su bibliotekos direktoriumi Algirdu Venskumi

Ekskursiją po Kupiškio muziejų, bažnyčią ir jos šventorių vedė muziejininkė Gytė Jakubkaitė


Kilo neaiškumų dėl sakyklos šventųjų skulptūrų vardų...

Etnografijos muziejuje grafiko Eduardo Jurėno paroda
Filomena parodoje surado bendrapavardžio portretą 
Kraičkubilis pilnas kraičio 
"Provinsalio" restorane 


Po sočių pietų ant Kupos pėsčiųjų tilto
Laukminiškių kaimo muziejuje

Ekskursiją vedė Laukminiškių kaimo muziejaus muziejininkė Jolanta Knizikevičienė

Iš Babickų pasodintų sūnums trijų ąžuolų, liko du
Jutkonių kapinėse prie Lino Vidugirio
Ant Mituvos liepto

Uždegėme žvakelę ant Teofilio Čiurlio kapo

Prie Gindvilių kryžiaus, statyto kaimo jaunuomenės 1882 metais

Paketuriuose
Ant Paketurių kalno Jolitos Janušonienės gėlyne
Nuotraukos Vidmanto TubelioKomentarų nėra:

Rašyti komentarą