2019-03-04

ATASKAITINIS SUSIRINKIMAS


 Klubo prezidentas Vilius Bartulis

Kupiškėnų himną giedame atsistojęSveikiname jubiliatę Vandą Kašauskienę

Susirinkimo sekretoriatas

Klubo prezidento ataskaitaBeveiki visi susidomėję klauso ataskaitos

Revizijos komisijos ataskaita


Padėka  už ilgametę veiklą klube Reginai Naujokaitienei 

Gėlės ir padėka už ilgametį darbą klube Birutei Kačkienei...
...ir Aldonai Miliavskienei

Nauji klubo valdybos nariai: Jolanta Skublickienė ... 
...ir Vida Povilauskienė


Klube koncertavo vokalinis ansamblis "Šeškinė"


Gėlės ansamblio vadovei Elvyrai Zujienei

Prasidės trečioji popietės dalis - vaišės

Atsinaujinusi  klubo valdyba
"Ilgiausių metų" jubiliatei


Vilniaus kupiškėnų klubo  veiklos ataskaitą pamatysite  Čia
Vidmanto Tubelio foto reportažas2019-02-24

KVIETIMAS Į ATASKAITINĮ SUSIRINKIMĄKovo 3 d. 14 val. Mokytojų namų Baltojoje salėje bus klubo visuotinis ataskaitinis - rinkiminis susrinkimas. Dalivovimas būtinas. Koncertos mišrus vokalinis ansamblis "Šeškinė". Vadovė Elvyra Zujienė.

Bus platinama knyga "Mes - Vilniaus kupiškėnai".

Ataikit, labai lauksma.2019-02-06

POETUI VALDEMARUI KUKULUI ATMINTI

.

     Vasario 7 d., ketvirtadienį, 19.30 val. „Salione“, K. Sirvydo g. 6, Vilnius poezijos skaitymai "Nebeturim neskaudančio laiko"  poetui Valdemarui Kukului /1959–2011/ atminti. 


   Eiles skaitys: Vladas Braziūnas, Tomas S. Butkus, Vilius Gužauskas, Antanas A. Jonynas, Renata Radavičiūtė, Vytautas Stankus, Mindaugas Valiukas ir kiti.


       Vakarą ves Antanas Šimkus2019-02-03

KLUBE TEISININKAS, PROFESORIUS JONAS PRAPIESTIS

Pirmiausia sugiedojom kupiškėnų himną

Himną užvedė Filomena, pritariant prezidentui Viliui

Popietę atidarė klubo prezidentas Vilius Bartulis

Profesorius Jonas Prapiestis 

Dovana svečiui - naujausia klubo knyga

Sveikinama jubiliatė Aldona Adamonienė

Savo gyvenimo tikslus atskleidė jubiliatas Albinas Čiurlys


Prezidentas pasveikino ansamblio vadovą su gimtadieniuKaroliniškių "Bočių" bendruomenės pirmininkas Kęstutis Turonis pristatė saviveiklininkus
Dainavo Karoliniškių moterų vokalinis ansamblis "Karolina"

Ansamblio vadovas kompozitorius, choro dirigentas, pedagogas, Bronislavas Jankauskas


Klubo prezidentas padėkojo  kolektyvui už dainas

Paskutinius vaišių stalo akcentus sudėjo šeimininkės Birutė ir AldonaBuvę Kupiškio mokyklos bendraklasiai 

Klubo nariai su gerbiamu svečiu
"Karolinos"ansamblio įrašą galite pamatyti
 čia


Vidmanto Tubelio foto reportažas