2018-02-15

NEPRIGULNYBEI - 100

.

Visus sveikiname Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio proga.
Už savarankišką, laisvą ir nepriklausomą Lietuvą mūsų protėviai, tėvai kovojo ir dirbo jau gerą tūkstantmetį.
Darbuokimės Tėvynės labui, jai reikalingas kiekvieno mūsų indėlis.
Sveikinu su Lietuvos 100-uoju Gimtadieniu!
Gyvenimas Lietuvoje – tai eksperimentas, kuriame visi dalyvaujame; tai teatras – mes visi savaip vaidiname; tai knyga, kuria kiekvienas vis kitaip rasome. Gyvenimas cia ir dabar – tai didis turtas ir stebuklas. Aciu tiems garbingiems, protingiems 20-ciai vyru, kurie tokiu sunkiu metu PRANESE PASAULIUI APIE LIETUVA.
Dziaukimes, dekokime, didziuokimes mazyte, zydincia, brangia savo TEVYNE. Neisduokim ir neparsiduokim; padarykime nors po viena gera grazu darba giminei, draugui, kaimynui.
Sveikatos, laimes, saules sviesos veiduose, mintyse, sirdyse nuosirdziausiai ir pagarbiai linkiu.

Valdereza
Sent from Mail for Windows 10

2018-02-06

KLUBE NUSIPELNĘ KUPIŠKIO KRAŠTUI IR LIETUVAI ŽMONĖSSvečių ir klubo narių susirinko pilnutėlė svetainė
Giedame Kupiškėnų himną
Klubo prezidentas Viliaus Bartulis pradeda renginį
Kalba Kupiškio viešosios bibliotekos direktorius Algirdas Venckus 
Renginį vedė Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro režisierė Vilija Morkūnaitė

Šimtmečio kupiškėnes kalbininkę Klementiną Vosylytę (ji rinkimuose gavo136 rinkėjų balsus, 16 vieta; kairėje) ir rašytoją Renatą Šerelytę (190 balsų, 11 vieta; viduryje) kalbino V. Morkūnaitė 


Klementiną sveikino mokslo draugės

Šimtmečio kupiškėnas dailėtyrinkas, žurnalistas Vidmantas Jakauskas (224 rinkėjų balsai, 9 vieta)

Dailininkas ir skulptorius Henrikas Orakauskas šimtmečio kupiškėnų rinkimuose gavo 245 rinkėjų balsus ir užėmė 6 vietą

Sportininkas, disko metikas, olimpinis ir pasaulio čempionas, seimo narys Virgilijus Alekna šimtmečio kupiškėnų rinkimų lyderis (445 balsai, 1 vieta)
 Kalba Lina Matiukaitė, projekto "Kupiškėnai - Lietuvos istorijoje" vadovė
Dainuoja Žirmūnų  bendrijos "Bočiai" moterų vokalinis ansamblis "Neris", vadovė Sonata Tamašauskaitė-Petkienė.
Ansamblio solistas Antanas Petkus

Šimtmečio asmenybių autografaiRenginio akimirkos

Vidmanto Tubelio nuotraukos

Žemiau Albino Čiurlio foto
Orakauskų VAKARĖ

Lina savo stichijoje
O ilgiausios rankos tai Jono Valančiūno, Virgilijus eina po jo (išsiaiškinta Londone)

Renata, Algirdas ir Lina2018-02-01

MIRĖ JONAS VIZBARAS

.

Eidamas 89 metus mirė Jonas Vizbaras. Velionis gimė  Vizbarų k., Juodpėnų sen., Šimonių valsčiuje. 
1948 m. Jonas baigė Kupiškio gimnaziją. 1957 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto finansų ir kredito specialybę.
Velionis 1957 m.  dirbo Sąjunginio valstybinio banko respublikinėje kontoroje,  Vilniaus miesto valdybos kredito inspektoriumi, valdybos viršininko pavaduotoju. Nuo 1961 m. Vilniaus universiteto Finansų kredito katedros vyr. dėstytojas, docentas. Jonas apsigynė socialinių mokslų daktaro disertaciją. 
Velionis buvo aktyvus Vilniaus kupiškėnų klubo narys.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio sūnui Aleksandrui, giminėms ir artimiesiems.
Vilniaus kupiškėnai

2018-01-27

VASARIO SUEIGASveiki gyvi, brungūs kupiškėnai.

Pronešam, kad vasario 4 d. 15 val. Mokytojų namų svetainaj bus kupiškėnų popetą. 
Sustikimas su labiausiai Kupiškio kroštui ir Lietuvai nusipelniusiais žmonam, projekto "Kupiškėnai - Lietuvos istorijoje" (vadovė - Lina Matiukaitė) pristotimas.

Koncertos  Vilniaus m. bendrijos "Bočiai" Žirmūnų skyriaus moterų vokalinis ansamblis "Neris". Vadovė Sonata Tamašauskaitė-Petkienė.

Ataikit. Labai lauksma.


2018-01-09

MŪSŲ KLUBE SKAPIŠKĖNŲ SPEKTAKLIS   Įžengėme  į 2018 metus, Lietuvos nepriklausomybės atgavimo metus. Privalome prisiminti, paminėti žmones, kurie paskelbė Vasario 16 d. aktą, 1917m. lietuvių konferencijos organizatorius ir dalyvius, išrinkusius Lietuvos Tarybą ir įpareigojusius skelbti  Lietuvos nepriklausomybę. Turime prisiminti daug nepelnytai primirštų žmonių,  priešaušryje tiesusių kelius į  Vasario 16-tąją.
Trijų Karalių dieną 2018 01 07 pilnutėlėje Mokytojų  namų svetainėje susirinkę Vilniaus kupiškėnai patyrė didelę šventę, kurią mums atvežė Skapiškio teatras “Stebulė”, parodęs spektaklį “Lietuvybės lopšys“, skirtą kunigo švietėjo Jono Katelės atminimui.  Kunigas visą gyvenimą tvirtai ėjo lietuvybės keliu ir vedė kitus.
   J.Katelė gimė 1831 01 13 Suvainių kaime (deja ”melioracijos” sunaikintame)  Palėvenėlės parapijoje, valstybinių (“karališkų” ) valstiečių šeimoje.  Baigęs  Kupiškio pradžios,  Panevėžio mokyklas,  Žemaičių vyskupijos kunigų seminariją  Varniuose (1853−1855) vyskupo M.Valančiaus įšventintas 1855 11 17. Buvo vikaru Naujamiestyje, Južintuose, Dusetose, Zarasuose. Nuo 1864 m − Zarasų administratorius, nuo 1869 − Zarasų klebonas. Čia jau platino uždraustą lietuvišką spaudą, buvo žandarų krečiamas, persekiojamas. 1865 m. J.Jodelaičio slapyvardžiu išleido knygelę “Deszims uvogų”, kuri  tapo paskutiniu leidiniu prieš uždraudžiant spaudą lietuviškais rašmenimis. Nuo 1872m. iki mirties - Panemunėlio klebonas. Čia steigė slaptas lietuviškas mokyklas, pats mokė vaikus klebonijoje, per pamokslus ragino tėvus mokyti vaikus: “Tik paklausykit, tik mokykitės rašto, tada gyvensite geriau ir linksmiau”, “Žmogus tamsoje, kaip troba naktyje be žiburio…” J.Katelė nemokamai  mokiniams parūpindavo popieriaus, plunksnų, rašalo, rūpinosi vadovėliais, pats rašė, vertė iš kitų kalbų, organizavo lietuvių inteligentus (t.t. P.Matulionį ir kitus) rašyti vadovėlius, kurie plito rankraščiais, vėliau  buvo atspausdinti  Rytų Prūsijoje.
Rusų valdžia (net  Kauno gubernatorius) žinojo apie nelegalią veiklą, buvo atiduotas policijos priežiūrai, bet kunigas buvo atsargus, nė karto neįkliuvo su įkalčiais. Kunigo veiklos dėka Panemunėlio parapijoje neliko neraštingų žmonių. Mada mokytis išplito ir gretimose parapijose,  nes  “negramatnam neduos šliūbo”.  J.Katelė rėmė slaptus lietuviškus vakarus su vaidinimais, bendradarbiavo spaudoje, 1877 m.  pirmas paskelbė kunigo  A.Strazdo  biografiją,  1883 m. išspausdintą “Aušroje”. Rinko archeologines senienas. Mirė 1908 05 21, palaidotas  gražios neogotikinės Panemunėlio bažnyčios, kurią  jis pats pradėjo statyti  1898 m, šventoriuje.
     Labai širdingai dėkojame “Stebulės” režisierei  Vitai  Vadoklytei ir aktoriams už tokią šventę, už taip vaizdingai ir išraiškingai pateikusiems kunigo šviesuolio, kupiškėno prasmingo gyvenimo nuotrupas.
   Skapiškio teatras ”Stebulė” – tai mūsų teatrinės kultūros unikumas, nuo 1991m. puoselėja lietuvių nacionalinę dramaturgiją, savo krašto tradicijas, scenoje įamžina kraštiečių (P.Pundzevičiaus-Petliuko, K.Čiplio-Vijūno, P.Zulono) kūrybą.
    Kupiškio ir Skapiškio  krašto kultūrinė praeitis − pamatas, ant kurio formuojamas teatro repertuaras.
   Sunku išvardinti visus teatro laimėjimus : teatras tapo respublikinių kaimo teatrų apžiūrų “Pastogė”  laureatas (1994, 1997, 1999, 2002, 2004, 2010m),  apžiūros “Atspindžiai”  laureatas (2000, 2008m).
     2004 m. teatras  “Stebulė” pripažintas geriausiu Lietuvos kaimo teatru.
     2005 m. teatrui  įteikta “Aukso paukštė” − aukščiausias Lietuvos mėgėjų  teatro ir režisierių apdovanojimas.
Spektaklyje “Lietuvybės lopšys” Vilniaus kupiškėnams  vaidino: Ričardas Balabonas, Jurgita Pakalnytė, Irena Žalnieriūnienė, Žydrūnas Petuchovas, Vita Vadoklytė, Gintarė Butkevičienė, Vilma Sungailaitė, Gražina Gūrienė, Vaidas Šlapelis, Fausta Černiūtė, Greta Tijušaitė, Brigita Meilutė, Elijus Tandzigolskis, Elzė Butkevičiūtė, garso  operatorius – Benas Bačanskas,  režisierė – Vita Vadoklytė.
        Dar kartą ačiū už nuostabų spektaklį,  daug  daug  kūrybinės  sėkmės  2018m.

Arnoldas Pažemys

Kupiškėnų himną užvedė Valdereza

Giedame himną
Klubo prezidento informacinis pranešimas

Spektaklio scenų vaizdai 
Žiūrovų prisirinko pilnutėlė svetainė
Jauniausią artistę Elzytę Butkevičiūtę sveikinome su gimtadieniu
Sveikinimai ir gėlės artistams
Klubo narė Gražina Kaušakienė pakvietė važiuoti į ekskursiją į Lenkiją.

Padainavo Vytautas Galiniokas.Salė dainavo ir  plojo...
Klubo skapiškėnai su artistais iš Skapiškio


Visi norėjo nusifotografuoti su Skapiškio teatro režisiere Vita Vadoklyte

Vaišių stalas
Pabendravome, padainavome...
Namolio su šypsena...Vidmanto Tubelio nuotraukos