2017-03-24

SkelbimasVilniaus kupiškėnų klubo popėtą Vilniaus mokytojų namų svetainąj, sekmadieny, balundžio 2 d. 15 val.
Monografijų – storų knygų apė Kupiškį, katrų parošė 41 tyrinątojas, pristatis autorių delegacija iš Kupiškio, vadovaujama Kupiškio etnografijos muziejaus dirėktorės Violėtos Aleknienąs ir glauniausios redaktorės Aušros Jonušyčios. 
Su jais atvažios ir Salomėsčio kapela „Dvoras“ (vadovas Almantas Totoris).

Ot šoksma! Ataikit.

Gol koks naujokas ir kluban insirašysta.

O gol ir 2 procintus klubui parvasta.

2017-03-19

Vilniaus kupiškėnai gyvena ne vien prisiminimais 

Evelina JOTEIKAITĖ  Vilniaus kupiškėnų klubas skaičiuoja jau dvidešimt septintus veiklos metus. Bendrystės jausmus žadina šurmuliuojantys kraštiečių susibūrimai. Jie kunkuliuoja it Kupos upė, kurios žiotyse įsikūręs Kupiškio miestas. Kalbinome klubo prezidentą Vilių Bartulį ir sambūrio senbuvę Valderezą Simonaitienę.
......................

Daugiau skaitykite: http://lzinios.lt/lzinios/Zmones/vilniaus-kupiskenai-gyvena-ne-vien-prisiminimais/240618
© Lietuvos žinios

2017-03-10

ŠVENTINIS SVEIKINIMAS
Su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena, mielieji.
Nepriklausomybės ir laisvės nepriimkim kaip duotybės.
Už tai daugybė žmonių kovojo, kentėjo ir galvas padėjo.
Mažos valstybės nepriklausomybė visada pavojuje, ir reikia kiekvieno iš mūsų indėlio jai išsaugoti.
Todėl turime žinoti savo tautos, savo valstybės šaknis, istoriją, puoselėti tradicijas, paveldą ir kalbą. Neatsitiktinai 2017-ieji paskelbti lietuvių kalbos kultūros metais.


Būkime pilietiški ir patriotiški!2017-03-05

KLUBAS SUSIRINKO PER KAZIUKĄ

.

Klubo prezidentas Vilius Bartulis sveikina visus su pavasariu ir kviečia pagiedoti mūsų himną

Žybarto vedami giedame kupiškėnų himną


Valdereza pateikia kultūrinę suėjimo programą

Savo  lyrines  eiles skaitė Skapiškio "bajoraitė", o dabar klaipėdietė Gerda Jankevičiūtė - Petraitienė
Gerda Jankevičiūtė-Petraitienė gimė Bajorų kaime, Kupiškio raj. 1965 m baigė Skapiškio vidurinę mokyklą. Netrukus persikėlė gyventi į Klaipėdą. 1974m baigė J. Kupčinsko medicinos mokyklą. Dirbo vyresniąja slaugos administratore Klaipėdos Universitetinėje ligoninėje.
Gerda gerais žodžiais mini lietuvių kalbos mokytoją J. Meilutienę. Eiles pradėjo rašyti dar mokykloje.  Bet nepasitikėdama savo jėgomis kūrybą nutraukė. Noras rašyti atgimė gana vėlai. Jos eilės lyriškos, įkvėptos meile gamtai, gimtajam kraštui ir žmonėms. Kaip ji pati sako- nebūtų parašiusi nieko, jei nebūtų gimusi ir augusi kaime.
Ypač Gerda myli savo gimtuosius Bajorus. Ji suburia į kaimo susitikimus visur išsibarščiusius kraštiečius. Sukūrė kaimo vėliavą , kuri plevėsuoja susitikimų metu. Pati visada turi lauktuvių - savo poezijos knygų.
Ji jaunatviška, optimistė, darbštuolė, meniškos sielos, mielai bendraujanti ir mylinti kiekvieną žmogų.
Pirmoji jos knyga ,,Rudenio vynas" pasirodė 2008m. Pirmame puslapyje skaitome: ,,Gimiau gražiausiame Bajorų kaime. Gyvenau tarp nuostabių žmonių ir puikių bendraamžių.
Kad jausmai ir mintys nemiegotų stalčiuose, jas nutariau padovanoti Jums...".

Kaip norėčau priglust, mano žeme,

Prie vėdrynais rasotų krantų
Ir išgirsti kaip dalgis šiurena
Dobilieną prie mūsų namų.

2010m išleista antroji knyga ,,Laukimas".   ,,Kai pareisiu žeme" išėjo 2012m, ,,Tarp žemės ir dangaus" 2014m ir 2016m ,,Kai vakaras groja".

Paskutinė knyga 2016m gegužės mėn 22d pristatyta savo krašto žmonėms Skapiškio bibliotekoje.
Gerda yra Nepriklausomų rašytojų sąjungos ,,Branduma" ir Klaipėdos raj literatų klubo ,,Potekstė" narė. Dalyvauja susitikimuose su poezijos mylėtojais Klaipėdos krašte ir kitose Lietuvos vietose.
Gerda su vyru Vidmantu užaugino du sūnus, turi du anūkus. (Moteris ir penki jos vyrai).
Dėkojame už apsilankymą ,,Vilniaus kupiškėnų" klube ir linkime didelės kūrybinės sėkmės.Gerdą sveikino ir jai dėkojo klasiokės, "bajoraitės"ir kiti poezijos gerbėjai


Silvija Laužikienė skaitė savo vyro kupiškėno, žurnalisto, poeto Viliaus Laužiko eiles
Mūsų svečiai- poetaiIš Palėvenes parapijos Noriūnų kaimo kilęs Petras Zlatkus rašo nuo šeštos klasės. Didelę įtaka turėjo paauglio berniuko perskaitytas kaimyno poeto Vytauto Rudoko pirmas eilėraščių rinkinys," Žydi eglių viršūnes''. Petras rašo eiles, noveles, humoreskas ,parodijas, apsakymus. Jei apie meilę, tai trumpai, karštai ir aiškiai, jei apie mūsų dienų moteris, tai melodingai ir grakščiai,  ,,blogiečius'', tai tiesiai per pakinklius! Nepataisomas optimistas, ir ne materialistas. Nemėgsta niurzgalių, ištižėlių, išdavikų. Svajoja pakeliauti po pasaulį. Bus! "Aš vienišas buvau.  Ir ji pleveno vėjy tarsi žvakė ,kol kartą gatves šurmuly nuo vyro jos gavau į akį..."


Valdereza S.
Jo eilės-tai himnas meilei ir moteriai
                  Kol stygos mano lyros skamba,
                  Kol naktimis sapnuojas eiles,
                  Visa širdim dėkoju dangui
                  Ir moteriai-šaltiniui meiles!
Ak,moterys!
...Kas mes be jūsų? Rūbai neskalbti,
Skylėtos kojines,rankoves be sagučių...
Ne žmones-pusžmogiai keisti...
Ko dar nepasakiau-ieškokit tarp eilučių.
                  Mane pamiršo
...O as menu,kaip kvepia dulkes
Miestely ant aukštos kalvos,
Bažnyčią balta tarsi gulbe, 
Žavumą tarmiškos kalbos.
        Ir profili Noriūnų dvaro
        Lėvens išblyškusiam delne,
        Mergina iš kokteiliu baro,
        Jos snabždesi:,,Mylėk mane...''t
Apginkit
...Apginkit mane nuo eilių-
Jos po kojomis pinas kaip latras.
Sugauti minčių neb'galiu!
Pagailėkit manęs,Zlatkaus Petro...Svėdasiškių vyrų choras ALAUŠAS. Vadovas Aleksandras Algimantas Indriūnas + solo, koncertmeisteris Vilius Grušnius + solo, solistas Albinas Braškys.

Dešinėje solistas Albinas Braškys; "Aš papuošiu žirgo galva pinavijais ....

Solistas Albinas Braškys ir koncertmeisteris + solo Vilius Grušnius

Visi iš Bajorų kaimo
Visi iš Skapiškio parapijosAtsidėkojome ALAUŠO chorui už puikų, galingą, gražių dainų, operos kūrinių išpildymą.


2017-02-27

KVIETIMAS KUPIŠKĖNŲ POPETAN

     


   Sveiki gyvi, brungūs kupiškėnaiKovo 5 d. 15 val. Mokytojų namų svetainaj bus kupiškėnų popetą. Dalivaus kupiškėną poetą Gerda Jankevičiūtė ir kupiškėnas literatas Petras Zlatkus. 

Koncertos vyrų vokalinis ansamblis "Alaušas". Vadovas Algimantas Indriūnas.


  
   Ataikit, lauksma.

2017-02-16

Nepriklausomybės dienos paminėjimas Karininkų ramovejePranešimą skaito profesorius Alfonsas Eidintas

Vakarą vedė Vilniaus karininkų ramovės viršininkas Gaudentas AukštikalnisKalba Vilius Kavaliauskas -Vyčio paramos fondo narys
Žybartui Simonaičiui įteikama padėka...
..ir Valderezos sukurtos tautinių spalvų gėlytė
Ir Rimantas Skaistis apdovanotas padėka
Žybarto padėka sudomino ir kitus
Vilniaus kamerinės operos įkūrėja , operos solistė  Inesa Lineburgytė
Apžiūrime Lukiškių aikštės Vyčio  paminklo konkurso eksponatus su V. Kavaliausku .Grupė kupiškėnų klubo narių prie vieno iš Vyčio skulptūros modelio

Žybartas ir karalius Mindaugas