2017-01-08

NAUJAMETINĖ POPIETĖ

Fotoreportažas iš Kupiškėnų klubo popietės, vykusios Vilniaus mokytojų namuose per Tris Karalius.

Kalėdų Senelio dovanų maišas
Visus pasitiko Kalėdų senelis su savo palydaSusirinko pulkas žemiečių...


... ir su gera nuotaika

Prezidentės sveinimimai

Ir Kalėdų Senelis tarė svarų žodį

Prisistato Kalėdų senelis  su  visa palyda


Vilius - Kalėdų Senelio vyresnysis pagalbininkas

Mus linksmino  Galinio Vytautas ...

...ir Augis Laucius

Dovanėlės muzikantams

Dovana prezidentei

... laukiam, laukiam dovanų

Gavus dovanų dėkojome proza....... ir eilėmis


...klasiokai,

... ir geri pažįstami.
Skambėjo dainos...Sustok akimirka žavinga!

Popietės vaizdo įrašai


Nuotraukos ir video įrašai V.Tubelio.


2017-01-03

VISI KRŪVON

.
Sveiki gyvi, brungūs kupiškėnai


Sveikinos  su Naujais Matais

Stprybas, kuntrybas, sveikotos, malonybių ir loimas gyvėnimi.

Kviečiam visus dalivaut Naujamatinaj popetaj sausio 8 d. 15 val. Mokytojų namų svetainaj.
Možas prošimas - mum linksmins Kalėdų senėlis- turas didelį maišų, užtat raikia tų maišų užpildyt. Būkit geri, kožnas atsinėškit mažutį dovanėly už  2-3 eurus (supokuotų ir do su linkėjimais). O paskui visi trauksma iš to maišo. Viskų pamatysta......
Mum gros Augis Laucius ir Vytautas Galiniokas.

Ataikit, labai lauksma.

2016-12-23

SU ŠV. KALĖDOM

.


Sveikinam visus šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga.

Šilumos ir jaukumo  - Jūsų namams,
Meilės ir gerumo - Jūsų širdims,
Sėkmės ir ryžto - Jūsų gyvenimui.

Džiaugsmingų šv. Kalėdų !
Sėkmingų, laimingų Naujųjų metų !

2016-12-21

ATSISVEIKINOME SU REGINA TUBELIENE- MATEKONYTE


Eidama 70 gyvenimo metus, po sunkios ligos,  mirė kupiškėnė,Vilniaus kupiškėnų klubo narė Regina Tubelienė - Matekonytė.
Regina Matekonytė gimė 1947 m. vasario 11 d. Paketurių kaime esančiame šalia Kupiškio.
Mažoji Reginutė iš Paketurių kelis kilometrus bėgdavo į Kupiškį semtis mokslų. 1965 m. baigė Kupiškio vidurinę mokyklą. Besimokydama Kupiškio vidurinėje, Regina buvo klasės seniūnė, dešinioji auklėtojos Felicijos Jakutytės ranka.
1965 m. įstojo į Kauno Politechnikos Instituto Lengvosios pramonės fakultetą. Vadindavo juos, kaip sakė kurso draugė, "plastinukais", nes moksluose dominavo chemija, plastmasės.
Baigusi mokslus  KP Institute, buvo paskirta į Vilnių, Gamybinį susivienijimą "Lietuvos buitinė chemija". 1970 m. pradėjusi darbą eiline technologe per savo darbštumą ir žinias pakilo iki gamyklos vyriausios technologės. 2008 m. Regina išėjo į užtarnautą poilsį ir atsidėjo sodininkystei ir gėlininkystei. Jos bendradarbės dėkingos jai už dovanojamus gražuolius jurginus ir kitų gėlių sodinukus.
Su vyru Vidmantu išaugino dvi šaunias dukras Jurgą ir Giedrę ir anūkus - Mykolą, Luką bei jaunausią Kotryną.  Keletą metų Regina buvo pareiginga kupiškėnų  klubo valdybos narė.
AtA Reginos palaikų urną priglaudė Vilniaus m. Liepynės kapinės.

Vilniaus kupiškėnai reiškia nuoširdžią užuojautą  vyrui Vidmantui, dukroms Jurgai ir Giedrei,  vaikaičiams, sesei Gražinai ir visiems jų artimiesiems.
                                    

Vilniaus kupiškėnai

2016-12-15