2017-04-05

PROŠIMAS

Sveiki gyvi, brungūs kupiškėnai


turim labai didelį prošimų. O tas prošimas jau suprotot, kad labai norim tų 2 %.
Mas supruntam, kad pas mus klubi labai mažai dirbunčių žmonių. Alia gi visi turim dirbunčius vaikus ir anūkus. Raikia tik labai gražiai paprašyt ir pasakyt, kad mūsų klubui labai raikia paramos. Šiais matais žodam užbaigt ir išlaist knygų apė klubo 25 matų veiklų ir kartu bus narių biografijos. Knygos išlaidimas labai daug kainuoja. Kaip klubas turim ir kitų išlaidų, dovanos gėlės, svečių pagerbimui ir t.t.
Mislinu, kad būsta labai geri. Kiti gol turit gerų draugų kupiškėnų, kurė dirba, o kluban nevoikšto. Jų paprašykit. Patvirtinkim, kad kupiškėnai tikrai geri žmonas.


Deklaravus pajamas (jei reikia), iš karto pildoma ši forma. Reikia pildyti FR0512 versija 03
Jei nereikia deklaruoti pajamų, pildoma tik ši forma. Galima pildyti elektroniniu būdu per savo banką, ateiti su pasu į VMI, Ulonų g. 8 ir ten užpildyti, arba siųsti paštu: VMI prie FM Deklaracijų tvarkymo skyrius, Neravų g. 8 Neravų kaimas LT-66402 Druskininkai

FR0512 versija 03 pildymas:

1 – asmens kodas
2 – telefono kodas ir numeris
3 V – vardas (jei du vardai netelpa, rašyt tik pirmą)
3 P – pavardė
4 – Adresas (adresas, vardas, pavardė pildoma didžiosiomis raidėmis)
5 – 2016
6S  -pažymėti X
E1- įrašoma 2
E2 – 300712374
E3 – nepildoma
E4 – 2,00


Gale formos yra daug paaiškinimų.
Asmuo, pateikęs prašymą – parašas, vardas ir pavardė.

Internetas parodo visas klaidas, svarbiausias yra kodas 300712374.

Labai lauksma. Raikia užpildyt iki gegužės 2 d.

Pagarbiai,
 Filomena Marčiulionienė


2017-04-02

ATVYKO KUPIŠKĖNAI SU "KUPIŠKIU"


.

„Versmės“ leidykla nuo 2012 m. rengė monografiją „Kupiškis“ – „Lietuvos valsčių“ serijos knygą, skiriamą Lietuvos tūkstantmečiui (1009–2009), Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui (1253–2003), Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui (1918–2018), kitiems reikšmingiems valstybės įvykiams ir sukaktims. 
Prezidentas pradeda ir kviečia pradėti  himnu "O jūs susiedai ...
Giedame ...

Violeta Aleknienė: "Palėvenė 1940-2014"
dr. Aldona Vasiliauskienė: "Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios ir parapijos istorija"

Danutė Baronienė: "Ugniagesiai ir jų veikla Kupiškio krašte"
Aldona Ramanauskienė: "Melioratorių veiklos dešimtmečiai"
Lina Matiukaitė: "Kupiškio krašto bibliotekų istorijos fragmentai"
Eleonora Vaičialiūnienė: "Prisiminus spaudos istoriją"
Algirdas Petrulis: "Sąjudžio ištakos ir sklaida Kupiškio krašte"
Gėlės Aušrai Jonušytei
Vidmantas Jankauskas pagerbiamas kaip  Petkevičaitės-Bitės medalio laureatas
Vidmantą -visų kupiškėnų darbštuolį, šviesuolių karolių pasveikino ir  savo runkų darbeliu apdovanojo Valda
Rimantas Skaistis sveikinamas su jubiliejumi

Vidmantas gaudo momentus

Kantri kapelos "Lyja" artistai-muzikantai Daiva Palionienė, vadovas Almintas Totoris (dešinėje) ir klubo prezidentas Vilius  Bartulis (kairėje)
Dovana klubui
Vyriausioji Monografijos redaktorė ir sudarytoja Aušra Jonušytė. 
Aušros dovana Filomenai
"Kupiškio" knygos straipsnių autoriai, klubo valdybos nariai, kantri kapelos muzikantai
Ilgai nesimatę kolegės


Iki naujų susitikimų! 

2017-03-31

Kupiškėnams - medaliai "Tarnaukite Lietuvai"

Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre įteikti Seimo įsteigti Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliai „Tarnaukite Lietuvai“. 
Už labdaringą, visuomeninę, kultūrinę veiklą, savanorystę, pilietines iniciatyvas G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medalių „Tarnaukite Lietuvai“ įteikti darbščiausiems Lietuvos žmonėms atvyko Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. Tarp apdovanotojų medaliais ir trys iš Kupiškio krašto kilę puikūs žmonės: Danutė Budrytė-Samienė, Gediminas Kaluina ir Vidmantas Jankauskas.
Prieš renginį Panevėžio miesto meras Rytis Račkauskas bei medalio laureatai ir svečiai padėjo gėles ant rašytojos, publicistės, visuomenės veikėjos, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės kapo Panevėžyje. Po to, pakeliui į ceremoniją, laureatams ir svečiams buvo suorganizuota ekskursija Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje.
 Dramos teatre sveikinimo žodžius tarė Seimo pirmininkas Viktoras Pranskietis ir Panevežio miesto meras Rytis Mykolas Račkauskas.
„Mielieji, savo veikla Jūs liudijate Gabrielės Petkevičaitės-Bitės vertybes ir idealus. Jūsų darbai – tai garbės, pilietiškumo, visuomeniškumo sinonimas. Dėkoju, kad nenuleidžiate rankų ir džiuginate mus. Dėkoju Jums už indėlį, kuriant mūsų Lietuvą“, – sveikindamas laureatus sakė miesto meras Rytis Račkauskas.
 Toliau vyko medalių įteikimo ceremonija 16-ai laureatų, įvairiose srityse. Smagu pasidžiaugti, kad 2017 m. laureatais tapo net trys kupiškėnai, du iš jų − Vilniaus kupiškėnų klubo nariai: Vidmantas Jankauskas ir Gediminas Kaluina. Vidmantas Jankauskas apdovanotas “Už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes” Gediminas Kaluina − “Už savanorystės kultūros sklaidą”.
Pristatant Vidmantą Jankauską buvo pasakyta:
Dailėtyrininkas, žurnalistas, fotografas, kraštotyrininkas Vidmantas Jankauskas jau 25-erius metus dirba mokslinį darbą Vilniaus dailės akademijoje. Sudarė arba redagavo apie tris dešimtis leidinių, parašė per 70 mokslinių straipsnių dailės ir kultūros istorijos klausimais, kurie spausdinti įvairiose knygose, periodinėje spaudoje, skaitė pranešimus konferencijose.
Kupiškio krašto žmonėms geriausiai žinoma ir vertinama V. Jankausko kraštotyrinio pobūdžio publicistika ir informaciniai leidiniai. Visas Vidmanto laisvalaikis pašvęstas savo gimtojo krašto istorijos ir paveldo tyrinėjimams. Daugelis jį pažįstančių ir apie jo nuveiktus darbus, išleistas knygas žinančių žmonių stebisi – kaip gali tiek daug vienas žmogus padaryti ir tiek daug informacijos sutalpinti savo galvoje ir kitose laikmenose. Pats Vidmantas – tarsi keliaujanti enciklopedija. Tai labai profesionalus Kupiškio krašto istorijos tyrinėtojas ir žinovas, sukaupęs daug archyvinės medžiagos, senų fotografijų ir kitos informacijos. Skersai išilgai išvaikščiojęs, dviračiu ar mopedu išvažinėjęs visą rajoną, fotografuojantis senas sodybas, dvarus, paminklus, kalbinantis žmones ir fiksuojantis jų prisiminimus. Stebina ir jo gebėjimas kitus žmones įtraukti į prasmingą veiklą, savo krašto pažinimą. Gediminas Kaluina buvo pristatomas tokiais žodžiais:
Jis subūrė Vilniaus kupiškėnus šeštadieninėms talkoms Kupiškio krašte. Nuvykę tvarkė kaimų senas apleistas kapines, Pirmojo pasaulinio karo kapines prie Alizavos Jodinių piliakalnyje ir prie buvusio Zasinyčių dvaro, Bajorų kaime prie Skapiškio, Švedukalnyje prie Skapiškio suomių karių kapines. Atskiros kelionės buvo ąžuolų žymiems žmonėms sodinimas. Prie Kupiškio marių buvo pasodintas 107 ąžuolų Atgimimo ąžuolynas.
Netrukus prasidėjo G. Kaluinos veikla statant paminklinius ženklus okupantų sudegintoms sodyboms, sunykusioms mokykloms (Vėžionių, Virbališkių, Lebedžių kaimuose, Alizavoje, Kupiškyje). Jo rūpesčiu buvo pastatytas paminklas dviem Laukminiškių partizanams ir sudegintoms Rasiulių šeimos moterims, paminklinis riedulys jo paties sudegintai sodybai. Paskutinis Gedimino svarus indėlis buvo sutelktas paminklui partizanams Stuburų kaime.Laureatė Danutė Samienė (kilusi iš Subačiaus) yra Jurbarko kultūros centro vadovė, apdovanota “Už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą”
                 Ceremonijos pradžioje ir pabaigoje dainavo Panevėžio teatro choro grupė (vad. Algirdas Viesulas), o intarpuose − Veronika Povilionienė su Petru Vyšniausku.                
      Po ceremonijos teatro fojė laureatus sveikino bendradarbiai, giminės, draugai, fotografavosi. Ketvertas (Birutė Kačkienė, Filomena Marčiulionienė, Gražina Kaušakienė ir Žybartas Simonaitis) klubo narių pasveikinome Vidmantą Jankauską ir Gediminą Kaluiną. Atvyko ir Kupiškio meras Dainius Bardauskas kartu su Kupiškio savivaldybės kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldiene, sveikino su gėlėmis ir dovanėle.
                 Renginį užbaigėme nuostabiu furšetu, pabendravome.


Filomena Marčiulionienė


Gediminas K. su provaikaičiais 2017 m.
Foto Kaluinaitė