2012-01-08

PAS MUS SALAMIESČIO KAPELA "DVARAS"

Mokytojų namų svetainė pilna pilnutėlė. Prezidentui pasiūlius visi giedame kupiškėnų himną ir plojimais sutinkame sklaitlingą Salamiesčio kapelą su vadovu Almantu Totoriu priešaky.

Kai kapela užgrojo- visi mokytojų namai kilnojosi ...


-


MUS LINKSMINO :
Almantas Totoris
: kapelos vadovas, jo moto - dainuosiu kol numirsiu.
Dėja Tunaitytė: smuikininkė, mokinė.
Silvija Baniulytė: smuikininkė, mokinė, jos moto - dūk, būk, nesupūk.
Petras Stepanavičius: bosas, - bedarbis, kol kas, - grojau, groju ir grosiu.
Vitas Dyra: dainininkas, - ūkinininkas-profesijos mokytojas.
Lionė Totorienė: pasakorė, - pensininikė, - kad turėčiau šiaudų kūlį, nusipirkčiau ridikulį, kur tik aičia kur važiuočia, ridikuliu maskatuočia.
Kazys Laucius: akordeonas, - vairuotojas, - dainuoju sovo krošto dainas.


Lauktuvės- puikios, skanios, stiprios ....

Ramunė Jarmalavičiūtė: kapeloje - dainininkė, gyvenime - mokytoja, moto - gyvenk ir dainuok.
Zita German: dainininkė, - pardavėja, - gyvenk linksmai.
Alvydas Stauga: bugnas, - elektrikas, - visada su muzika.
Daiva Mieldažienė: dainininkė, - muzikantė ant ...
Saulius Razgūnas: dainininkas, - vadovas ...
Dominika Trainytė: pasakorė, - mokinė, - žaisk su pasauliu kaip su kamuoliu.
Edvardas Povilauskas: akordeonas, armonika, -ūkininkas.
Regina Vilunskienė: daininikė, - bibliotenininkė, - grok, šok, nenustok.
Vilius Strička: saksofonininkas, - laisvas senjoras.
Ar ne per rimtos šios ponios ...
Gražus buvo vakarėlis, aiškiai švietė mėnesėlis ..... Anksčiau vakaruškose taip - duodavo į ragus ...


Važiuosim broleliai namo namo ..... uždainavo salamiestiečiai.
Dar nevažiuokite, dar pabūkite... traukė vilniečiai.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą