2017-01-03

VISI KRŪVON

.
Sveiki gyvi, brungūs kupiškėnai


Sveikinos  su Naujais Matais

Stprybas, kuntrybas, sveikotos, malonybių ir loimas gyvėnimi.

Kviečiam visus dalivaut Naujamatinaj popetaj sausio 8 d. 15 val. Mokytojų namų svetainaj.
Možas prošimas - mum linksmins Kalėdų senėlis- turas didelį maišų, užtat raikia tų maišų užpildyt. Būkit geri, kožnas atsinėškit mažutį dovanėly už  2-3 eurus (supokuotų ir do su linkėjimais). O paskui visi trauksma iš to maišo. Viskų pamatysta......
Mum gros Augis Laucius ir Vytautas Galiniokas.

Ataikit, labai lauksma.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą