2014-04-06

KLUBAS SUSIRINKO SVETAINĖN


 TAIP BUVO PASAKYTA KLUBO SKELBIME:


Pristotimas visų tomų "Kupiškėnų žodyno", K. Vosylytės sudaryto "Palyginimų žodyno" ir almanacho "Kupiškis 2013". Koncertos bandonininkas Albinas Batavičius.

Na, o dabar pažiūrėkim, kaip visa tai vyko vakarėlyje: 
 
Mokytojų namų svetainė pilnutėlė


Prezidentė paradinėje uniformoje ...

Visi pavasariškai išsipuošę ...

Vakarėlio pradžią trimitu paskelbė bandonininkas Albinas Batavičius

Žybarto vedami giedame kupiškėnų himną

 
Klementinos 20 metų triūso auksinis ir sidabrinis  tomai. Pirmuosius du tomus minėjome prieš 2 metus.


Kūrinių autorė Klementina V. prisiminė pagalbininkus ir rėmėjus, nuotaikingas ir labai įdomias ekspedicijas į Kupiškio krašto apylinkes. Ji galvojo, kad Žodyną paruoš ir išleis per 10 -12 metų. Darbai tęsėsi net 20 metų. Gerai, kad nežinojo, kad darbams reiks 20 metelių, o tai galėjo ir nepradėti ...

Autorę pirmoji pasveikino ir gėlėmis apdovanojo klasiokė Nijolė N.


Sveikinti ruošiasi Filomena

Sveikina Gražina K. Nors mes ir nesutikome, bet Gražina pasakė, kad esą uteniškių tarmė, kai kur pergali kupiškėnų tarmę.Svarų žodį tarė Vidmantas J. Jis pasakė, kad tikri kupiškėnai savo bibliotekose turi turėti visus keturis Žodyno tomus ir būtinai  Kupiškėnų enciklopedijos tritomį. Va taip mieli kolegos ...  O po to, Vidmantas pristatė dar šiltą 13 almanacho Kupiškis leidinį, kuriame be kitų publikacijų, nemažai vietos skirta Subačiui.


Bandonijos virtuozas Albinas Batavičius. Jis mus įtikino, kad bandonija gali pakeisti vargonus. Kai tai pademonstravo visi prisiminėm Kupiškio bažnyčios vargonus, kai jie užtraukdavo: "Pulkim ant kelių visi krikščionys ... Bandonijai pritariant visi traukėm lietuviškas dainas.


Pasveikinome pirmąjį Kupiškėnų klubo Prezidentą, visuomenininką, Valstybinių premijų laureatą, nusipelniusį architektą Žybartą Simonaitį su garbingu jubiliejumi. Bandonijai pritariant labai gražiai skambėjo "Ilgiausių metų ..."

Žybartą karūnuoja mūsų ceremonmeisterė Valda.


Pamažėle atėjo laikas ir kaukių baliui.
 Ar atpažinsite: Reginą Šimelienę ir Julių Laiconą, ar Zitą Ragelienę su žaliavalgiu Jonu Indreika. O vienišą veniūkštį su mažu veniuku, kuriuos meistriškai įkūnijo Valda Simonaitinė su Onute Gasparavičiute. Būrimo meną demonstravo čigonėlė Regina, o gal Zita. Pats velnias nesusigaudys visų artistų ir jų rolių.
 Žaliavolgių draugijos vadas p. Ožys (aktyvus klubietis Jonas Indreika) patarė, jei norit atrodyti gražiai, kaip ošen, valgykit želmenėlius, pienes, garšvas ir lapelius.

Vakaronas rogana - būrėja ir čeraunikė no Kupiškio krošto (Zita Rageliene)  daug dorbo turėjo, kas tik ko norėjo, visiems viską išbūra iš dalno iš kortų ir iš(ne)rautų plaukų ... už lituką žadėjo visu praudų pasakyti, o kas lituko pagailas viskų palas suvas ...
Linas ir Filomena patenkinti nusisekusiu vakarėliu

Filomena paskendusi svajonėseKolegos Nijolė ir Rimantas

O čia skapiškėnai

Čia ir žemiau vakarėlio momentai ...
Viliaus Naujiko foto:
Filomena poezijos vandenyse ...Bandonija kyla į padanges


Na, o čia tikra velniavaKomentarų nėra:

Rašyti komentarą