2013-03-18

ŽINIA

SVEIKI,

Noriu pranėšt liūdnų žinių. Netekom Petro Stankevičiaus.
Velionis bus pašarvotas kovo 19 d. 11 val. Laidojimo namuos Olandų g. 22
Karstas išnešamas kovo 20 d. 12 val. Laidojamas Sudervės kapinėse.

Kas jį pažinojot ir noratumat kartu atsisveikint, ataikit 19 d. 15 val.
Apė Petrų golit paskaityt mūsų puslapyje (2009 03 19 ir 2012 01 12)

Klubo valdyba

Eidamas 87 metus mirė Petras Stankevičius. Petras gimė 1927m. sausio 16d. Panevėžio apskrities Subačiaus geležinkelio stoties miestelyje.
1940 m. baigęs pradinės mokyklos šešis skyrius įstojo į Panevėžio vyrų gimnaziją. 1942 m. mokėsi Kupiškio gimnazijoje , čia pasižymėjo kaip aktyvūs sportininkas. Nuo 1945 sausio - jau Panevėžio mokytojų seminarijos moksleivis.
1948 – 1952 m. Kūno kultūros instituto (dabar Lietuvos sporto universitetas) studentas. Keturis metus dirba Joniškėlio vidurinės mokyklos mokytoju.  1956 m. dirba Panevėžio vidurinėse mokyklose mokytoju ir treneriu Vaikų-jaunimo sporto mokykloje.
1971 m. P. Stankevičius pakviečiamas į Vilniaus m. Specializuotą vaikų ir jaunių krepšinio sporto mokyklą dirbti treneriu.
Apart jaunųjų krepšininkų ruošimo 1971 – 2001 m. P. Stankevičius treniravo Vilniaus m. ir respublikos moterų kurčiųjų krepšinio komandą. Jo treniruojamos krepšininkės miesto, respublikos ir Pabaltijo varžybose lygių neturėjo.
  Atgavus Lietuvos nepriklausomybę 1993 m. iš pasaulio kurčiųjų žaidynių Sofijoje lietuvaitės grįžo su sidabro medaliais, 1997 m. iš Kopenhagos – bronza.
Už nuopelnus sportiniame darbe, ruošiant aukšto meistriškumo sportininkus Kūno kultūros ir sporto departamentas apdovanojo Petrą Stankevičių daugelių pasižymėjimo raštų ir medalių. O 2008 m. Lietuvos Tautinis Komitetas suteikė „Kilnaus sportinio elgesio“ laureato garbės vardą.
Vilniaus kupiškėnai liūdi dėl gero, nuoširdaus draugo netekties, užjaučia Petro šeimą ir artimuosius.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą