2012-12-10

MŪSŲ LAUREATĖ - ŽIVILĖ MAČIONIENĖ


Sveikiname Živilę, gavus valstybinę J. Basanavičiaus premiją, kuri skirta už atliktą didžiulį darbą, atkuriant Jono  Basanavičiaus sodybą jo gimtinėje, už sukurtą materialinį paminklą, simbolizuojantį Tautos atgimimą.
Mums, kupiškėnams didelė garbė ir malonumas, kad ši premija atiteko mūsų klubo narei, darbštuolei Živilei Antaninai Mačionienei. Ta proga linkim atlikti dar daug prasmingų darbų Tėvynės labui.

Visi klubo nariai


Už garbingo laureatų stalo: premjeras A. Kubilius, Ž . Mačionienė, V. Stepulis, ministras A. Gelūnas
Jono Basanavičiaus premijos laureatai Ž. Mačionienė, V. Stepulis su premjeru A. Kubiliumi 2012 m.
Močiutę sveikino anūkėlis Kristijonas,  anūkėlės Rusnė ir Gerda, bei sūnus Vaidotas 2012 m. 

Laureatė jau namučiuose 2012 m.


Valstybinė Jono Basanavičiaus premija skirta Vitaliui Stepuliui ir Živilei Antaninai Mačionienei už ilgalaikę visuomeninę etnokultūrinę veiklą, kuriant unikalų kultūros ir gamtos paminklą – Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyną J. Basanavičiaus tėviškėje Ožkabaliuose (Vilkaviškio r.), įgyvendinant ir plėtojant reikšmingą visuomeninę, pilietinę idėją.
Ąžuolynas ant vaizdingų Ožkabalių kalvų užima beveik 40 ha plotą, jame yra 13 giraičių, pavadintų Lietuvai brangiais vardais (Tautos atminties, Tautos vienybės, Represijų aukų (Sausio 13-osios ir Medininkų aukų memorialas), Knygnešių, J. Basanavičiaus premijos laureatų, Vilkaviškiečių, Jaunimo, Baltų, Pasaulio lietuvių, Vasario 16-osios akto signatarų, Kovo 11-osios akto signatarų ir kt.). Trylikoje ąžuolyno giraičių žaliuoja daugiau kaip 8400 medelių.
Nuo 1989 m. atkuriama Jono Basanavičiaus sodyba ir greta augančiu Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolynu rūpinosi Vilkaviškio rajono savivaldybė, Vilkaviškio krašto muziejus. 2010 m. Jono Basanavičiaus memorialinė sodyba-muziejus ir ąžuolynas perduoti Lietuvos nacionaliniam muziejui ir vadinamas Jono Basanavičiaus gimtine.


Su žurn. D. Jakubonine
LAUREATĘ SVEIKINO:
Su gyd. J. Žalnierauskiene

Su A. Žalnierausku

Su V. Magelinskiene

Su skulpt. D. Kucu

Su F. Marčiulioniene
Su klasiokais: Vanda, Algirdu, NijoleSu architektais: J. Makariūnu, A. Brusokiene ir V. Zaranka
Su N. ir R. Semėnais

Su Egle Vesalauskaite

Laureatę sveikino labai daug kolegų, pažįstamų ir draugų, tad į reportažą pateko tik nedidelė jų dalis


SIGNATARŲ NAMUOSE:

Foto: Dalios Mačionytės


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą