2012-09-02

KUPIŠKĖNŲ SUEIGA 2012.09

KUPIŠKĖNŲ SUVĖJIMO SALĖS VAIZDELIAI

Kupiškėnų enciklopedija užmatyta buvo net 1999 m. Tais metais buvo susirinkusi redakcinė komisija. Pirmas tomas (A -J) raidės išėjo 2007 m., antrasis (K - P) 2012 m. Antrąjį tomą pristatė  jo sudarytojas, kaip kukliai save pristato Vidmantas Jankauskas. Kalbėjo, Vidmantą gyrė, jo nuopelnus auštino Linas Vidugiris, Teofilis Čiurlys, Vytautė Eidukaitienė, Algimantas Zolubas, Filomena Marčiulionienė, Danguolė Gudienė, Vida Žilinskienė ir Bronius Kurkulis. Pastarasisis padarė trumpą, bet pakankamai  išsamią II tomo analizę. Jis paminėjo, kad tome 1200 straipsnių, iš kurių virš 400 Vidmanto, 200 Lino Vidugirio. Vidmantas dviračiu apvažiavo visus Kupiškio rajono kaimus. 440 foto nuotraukų yra Vidmanto. Susirinkusieji palinkėjo tolimesnės sėkmės ir pažadėjo kantriai laukti III tomo. 
Vidmantą su sėkme sveikino klubo vadovybė, pažįstami ir giminės. Gėlės, apkabinimai ir bučiniai, palinkėjimai, kuriuos Vidmantas kantriai  ir su maloniai  priėmė, bus akstinas tolimesniems siekiams.


Vilniaus kupiškėnai gražiai paminėjo savo klubo narės Gražinos jubiliejų. Gėlės, dovana, dainos žodžiai, kuriais Mokytojų namų moterų ansamblis "Prisiminimai" pagerbė jubiliatę liks mūsų atmintyje. Gražiai nuskambėjo klubo narių linkėjimai: "Ilgiausių metų, ilgiausių ...

Gražina išklauso klubo narių palinkėjimus, kuriuos išsakė klubo prezidentas VytautasGražiną sveikina ansamblietės
Oi kaip gražus ir skanus buvo Gražinos tortas ...
Skapiškėnai
Kolegos
Kolegės
Ilgiausių ...

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą