2012-06-25

SALAMIESTYJE KAPELŲ FESTIVALIS "ATKELIAM SVEČIAMS VARTELIUS"


Birželio 17 d. sekmadienį visoj Lietuvoj daugelio rajonų miesteliuose buvo švenčiami šv. Antano atlaidai. Salamiestyje jau dvyliktą kartą Antaninių kermošiaus proga buvo organizuotas Salamiesčio kapelų festivalis „Atkelkim svečiams vartelius“.
Prisirinko pilna pilnutėlė salė Salamiesčio dvare, net musei nebuvo vietos nutūpti. Šventę pradėjo Alizavos seniūnas Antanas Alkauskas, pasveikino visus susirinkusius, palinkėjo gražiai praleisti laiką. Toliau Almantas Totoris kviečia visus Antanus ir Antaninas, sveikinami, uždedami vainikai, klebonas Laimonas Nedveckas palaimina juos ir kiekvienas gauna simbolinę dovaną balandį, kurį lauke paleidžia, suteikdami jam laisvę, o sau linkėdami gražaus gyvenimo.
Festivalį pradėjo Salamiesčio šeimininkai – „Dvaro“ kapela, vadovaujama AlmantoTotorio. Kaip ir visada, linksmi, šmaikštūs, tarmiškai kalbantys ir dainuojantys, ką ir bepridursi, daugiau būtų tokių žmonių Lietuvoj, kaip Almantas, visa Lietuva skambėtų ir nesibaigtų festivaliai. O Almantas prisikvietė daug svečių: Panevėžio rajono „Paįstrio kapelą „Gegužinė“, Tiltagalių kultūros namų kapelą „Lėvena“, Rokiškio rajono kultūros namų linksmos liaudiškos muzikos kapelą „Provincija“, Pakruojo rajono Linkuvos kultūros centro moterų tercetą „Karavelė“, pasakorkas Vandą Muralienę ir Oną Pauliukienę, Ramongalių liaudies muzikantą Joną Karinauską. Renginį vedė nepavargstanti, visada energinga Leonora Emilija Totorienė ir Alma Baltakienė.
Žiūrovai nemiegojo, skambant dainoms ir polkoms, šoko, kur rado vietos, lingavo, plojo, į taktą mušė, dainavo. Oi ne pasyvūs buvom, nes muzikos, žanrų įvairovė, tiesiog privertė krutėti. Buvom pakviesti ir mes į sceną prisistatyti, kas gi mes tokie esam, kodėl klubas, ką veikiam. 
Teko viską trumpai papasakot, nes tiek salamiestėnų susirinko, gal ir ne visi žino apie Vilniuje susibūrusius žemiečių klubus. Buvom apdovanoti didelėm dovanom, labai dėkingi esam už tokią draugystę. 
Pagerbtos buvo ir mokytoja Aldona Janulionienė ir buvusi bendruomenės pirmininkė Marytė Baniulionienė.
Kapela keitė kapelą, ansamblis, kantri, šiuolaikinė estrada. Padaugėjus vietos šokiams, prasidėjo rateliai, pasišokimai, pasidūkimai. Atsisveikinant mums, dar Almantas labai šauniai išvedžiojo “ lenciūgėlį“ ir nesuklydo...
Grįžom pilni gražių įspūdžių, pamąstymų, kad mūsų kaimai ir miesteliai labai gražiai tvarkosi, darbuojasi, rengia festivalius ir nepamiršta, pakviesti žiemiečių,  gyvenančių Vilniuje.
Almantui Totoriui ir jo motulai linkim daug sveikatos, kantrybės, ištvermės, taip pat visai „Dvaro“ kapelai, Salamiesčio bendruomenei taip ir toliau darbuotis ir eit pirmyn optimistiškai nusiteikus.
Filomena Marčiulionienė
Vilniaus kupiškėnų klubas
Nuotraukos V.TubelioKomentarų nėra:

Rašyti komentarą