2011-06-19

Senjorų teatrų šventėje "Pienės pūkas"Grupė Vilniaus kupiškėnų klubo narių (daugiausia skapiškėnai) Skapiškio seniūno Valdo Juškevičiaus ir Skapiškio kultūros namų režisierės Vitos Vadoklytės pakviesti dalyvavome „Pienės pūko“ penkioliktoje šventėje.Atvykome sekmadienį, dalyvavome šv. Sekminių mišiose. Po šv mišių, susirinkome į kultūros namų salę, kur žiūrėjome Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorės Birutės Mar mono spektaklį „Poetė“

Salomėjos Nėries kūrybos motyvais. Po spektaklio Jaunimo teatro aktoriai Janina Matekonytė (kupiškietė) ir Ferdinandas Jakšys papasakojo apie savo kūrybos kelią, paskaitė kelis eilėraščius.

Po susitikimo su aktoriais visi rinkosi į didžiąją salę, kur vyko popietė -pasisakymai „Skausmas ant bėgių“. Skapiškio mokytoja - veteranė Aliutė Markevičiūtė plačiai papasakojo apie trėmimus Skapiškio apylinkėse, čekistų ir jų pakalikų skrebų žiaurumus.

Medžio drožėjas Bronius Bickus praleidęs jaunystę tremtyje, prisiminė apie savo artimųjų tragediją, rašytojas Jurgis Ustinavičius pasidalino prisiminimais apie savo tėvą – partizaną, šeimos tremtį, pabėgimą iš Sibiro ir pusiau nelegalų gyvenimą Lietuvoje, mokytojos Nijolė Greibuvienė ir Birutė Zaborskienė – apie savo šeimų trėminus.

Istorikė Aldona Vasiliauskienė pasidalino įspūdžiais apie arkivyskupo Mečislovo Reinio bylos tyrimą Vladimiro kalėjime, ieškant tardymo medžiagos, pasakojimą papildė skaidrėmis apie Vladimiro miestą ir kalėjimą.

Tarp pasakojimų tremtinių dainas atliko Jaunimo teatro aktorių trio Saulius Sipaitis, Pranas Zaremba ir Vytautas Taukinaitis. Šventės dienomis veikė fotomenininko skapiškėno Viliaus Naujiko fotografijų paroda.

Didžiuojamės skapiškėnais, kurie nedideliame rajono miestelyje moka suorganizuoti net tris dienas trunkančias prasmingas šventes. Pagarba ir sveikinimai jiems. Linkim stiprybės, ištvermės ir daug gražių švenčių!


Nuotraukos iš fotomenininko Viliaus Naujiko internetinės svetainės http://naujiksel.jimdo.com/

Daugiau nuotraukų iš šventės Skapiškyje žiūrėkite čia.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą