2009-02-19

GEDIMINUI KALUINAI --80Dr. Gediminas Kaluina

Gydytojas, medicinos mokslų daktaras

Gediminas Kaluina gimė 1929 m. vasario 16 d., Petrošiškių k. Alizavos parapijoje, šviesioje ūkininko ir pašto tarnautojo Albino ir jo žmonos Valės - kaimo šviesuolės, šeimoje. Vėliau šeima persikėlė į Laukminiškių k.

Gediminas mokėsi Lebedžių ir Virbališkių pradžios mokyklose. Baigęs pradžios mokyklą įstojo į Kupiškio gimnaziją.

1945 m. rugpjūčio 8 d. enkavedistai sudegino Kaluinų sodybą, o Gedimino tėvą suėmė. Gediminui teko nutraukti mokslus Kupiškyje ir persikelti į Panevėžį, kuriame jis gavo brandos atestatą. Mokytis Lietuvoje ir siekti išsvajotos gydytojo specialybės buvo beveik neįmanoma. Teko pasirinkti kitą kelią. Gediminas pašaukiamas į sovietų kariuomenę ir čia jam pavyksta įstoti į Charkovo karo medicinos akademiją. 1952 m. baigia akademiją įgydamas karo chirurgo specialybę. Šešis metus Gediminas tarnavo armijoje dirbdamas chirurgu. Po to jam pavyksta grįžti į Lietuvą. Čia jis dirba chirurgu, chirurginio skyriaus vedėju Antakalnio, Jokūbo ligoninėse. Bedirbdamas studijuoja aspirantūroje ir 1973 m. apgina medicinos mokslų daktaro disertaciją.

Vėliau Gediminas darbuojasi Vilniaus universitetinėje greitosios pagalbos ligoninėje, Naujamiesčio poliklinikoje, Elektrėnų ligoninėje. Daktaru Lietuvoje jis triūsė net 50 metų.

Gediminas Kaluina aktyvus visuomenininkas. Jis buvo Vilniaus miesto medikų sąjūdžio pirmininkas, yra Piliečių chartijos narys, Vilniaus kupiškėnų klubo narys, Lazdynų mikrorajono sąjūdžio klubo narys. O kiek knygų jis yra padovanojęs Vilniaus apskrities lietuviškoms mokykloms.

Gediminas nenuilstantis Kupiškio rajono pradžios mokyklų atminimo įamžinimo iniciatorius ir puoselėtojas, negailintis nei laiko nei lėšų tam reikalui. O kiek jo rankų ir širdies įdėta į Lebedžių, Alizavos mokyklų atminimo įamžinimui, šviesiam knygnešiui Gabriūnui, įžymiesiems Babickams atminti.
Savo iniciatyva ir lėšomis baigia statyti Kupiškyje paminklą 17 a. pradžioje įkurtai pirmajai parapinei mokyklai, kurioje greta kitų mokėsi ir žymusis kupiškėnas Laurynas Stuoka - Gucevičius.

Jo iniciatyva pastatyti iškilūs atminimo ženklai, enkavedistų sudegintų, gimtojo kaimo Rasiulių ir Kaluinų sodybų bei žuvusių žmonių atminimui.

Su žmona, istorijos - geografijos mokytoja ir skautų vadove Gražina išaugino dvi dukras, istorikę - filologę Gintarę ir medikę, LOR specialistę Birutę. Turi tris mielas dukraites : Mildą - ekonomistę, Liną - medikę, medikų dinastijos tęsėją ir Aistę - muzikę, jau skynusią laurus Italijoje, jaunųjų muzikų konkurse.Vilniaus kupiškėnų klubas

Padarytų darbų fotonuotraukas žiūrėkite "Varpo" svetainės paskutiniame lape. Jos adresas : http://www3.lrs.lt/docs2/FLVCCJOC.PDF

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą