2008-11-10

Vilniaus rokiškėnų klubui - 10

V.Jasinevičiaus nuotraukose : Filomena Marčiulionienė ir Vytautas Pivoriūnas Vilniaus rokiškėnų jubiliejiniame vakare.

VILNIAUS ROKIŠKĖNŲ KLUBO „PRAGIEDRULIAI“ 10 METŲ JUBILIEJAUS
iškilmėse, 2008 m. lapkričio 8 dieną Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovėje, dalyvavo mūsų klubo prezidentė F. Marčiulionienė ir viceprezidentas V. Pivoriūnas.
Filomena tarė sveikinimo žodį, palinkėjo mūsų krašto kaimynams "Pragiedruliams" tolimesnės sekmės, šaunių darbų ateityje.

..... Rokiškėnų steigiamasis susirinkimas įvyko 1998 m. vasario 9 d. Geologijos instituto patalpose. Susirinko beveik trys šimtai Vilniaus rokiškėnų. Atvažiavo ir Rokiškio rajono vadovai, kartu su koncerto atlikėjais. Be to, koncerte dalyvavo Vilniaus vargonininko A. Jasiulionio (iš Jūžintų) dainininkų grupelė. Susirinkime buvo išrinkta klubo taryba ir valdyba, numatytos veiklos gairės, išrinktas klubo pirmininkas A. Čiučelis, pirmininkavęs beveik ištisą dešimtmetį.
Paruošus įstatus, 1998 m. spalio 22 d. klubas įregistruotas.
Vilniaus rokiškėnai labai daug dėmesio skiria atskirų Rokiškio krašto kaimų ir miestelių kraštotyrai. Vien V. Mačiekaus iniciatyva apie Rokiškį paruoštos trys knygos: 1998 m. „Obeliai-Kriaunos“ (vėliau ši knyga bus papildyta), 2000 m. – „Žiobiškis“ ir 2009 metais bus išleista knyga „Panemunėlis“.
Vilniaus rokiškėnų kolektyvas ruošia išvykas į Rokiškį, dalyvauja konferencijose, susitinka su Rokiškio Bočiais, tremtinių choru, kviečiasi juos į Vilniaus rokiškėnų vakarones, jiems organizuojamos ekskursijos į Trakus, Vilniaus universitetą, po Vilniaus įžymybes.
Vilniaus rokiškėnai 1-2 kartus metuose susirenka savame kolektyve, skaitomi pranešimai, ruošiamos vakaronės, kuriose koncertuoja Vilniaus rokiškėnų dainorėliai, prieš beveik dešimtį metų susibūrę į savarankišką kolektyvą. Pastarieji neapsiriboja vien savo kolektyvu, jie koncertuoja tautodailininkų, kilusių iš Rokiškio, parodose, konferencijose, folklorinių klubų susitikimuose, renginiuose, skirtuose rokiškėnų knygų pristatymuose, Vilniaus rokiškėnų asmeniniuose jubiliejuose.

Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ misija yra:
- puoselėti ryšius tarp Vilniuje gyvenančių rokiškėnų ir Rokiškio krašto žmonių;
- išsaugoti, atgaivinti ir perduoti ateinančioms kartoms Rokiškio krašto:
-tradicijas ir etninę kultūrą;
-istorinį ir kultūrinį paveldą;
- garsinti, remti Rokiškio kraštą ir žmones;
-skatinti Lietuvos sostinės Vilniaus miesto, kaip Vilniaus rokiškėnų gyvenamosios vietos ir Rokiškio krašto organizacijų bendradarbiavimą
-įtraukti į klubo veiklą Vilniaus rokiškėnų šeimas, vaikus, jaunimą.
Tai užtikrina klubo uždavinių įgyvendinimą, veiklos tęstinumą, atnaujinimą, plėtimą.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą