2007-10-07

Vilniaus kupiškėnai Šlapelių namuoseVilniaus kupiškėnai spalio 7 d. gausiai rinkosi į Šlapelių namus. Mus svetingai priėmė muziejaus direktorė Alma Gudonytė. Su dėmesiu išklausėme muziejaus kūrimo istoriją, M.ir J. Šlapelių - tautinio atgimimo veikėjų gyvenimą. Apie tai įdomiai išdėstė pati Alma Gudonytė. Peržiūrėję filmą apie Šlapelius ir jų namą - muziejų ir antrąjį "Atsisveikinimą su karūna", susėdome pasikalbėti apie Vilniaus kupiškėnų reikaliukus.
Po sueigos, padėkojome šeimininkams ir lietučiui lyjant išsibėgiojome į namučius.

M. ir J. Šlapeliai
Dr. Jurgis Šlapelis (1876–1941). Gydytojas, kalbininkas, Lietuvių mokslo draugijos narys, pedagogas, žodynų sudarytojas ir leidėjas, vertėjas, visuomenės veikėjas.
Marija Peseckaitė-Šlapelienė (1880–1977). 1906 m. įsteigė lietuvišką knygyną – lietuvybės židinį, veikusį carinės, kaizerinės ir lenkiškosios okupacijos metais.
M. Šlapelienė – pirmosios lietuviškos operos „Birutė“ pagrindinio vaidmens atlikėja, pirmųjų saviveiklinių muzikos vakarų ir lietuviškų spektaklių aktyvi dalyvė.
Dr. Jurgis Šlapelis ir jo žmona Marija tautinio atgimimo veikėjai, paskyrę gyvenimą gimtosios kalbos bei Lietuvos nepriklausomybės puoselėjimui ir saugojimui.

Kitos žinios apie muziejų
Muziejus įkurtas 1991 m. Marijos ir Jurgio Šlapelių name, kurį jie nusipirko 1926 m. Šis namas – XVII a. architektūros paminklas.
1994 m. atidaryta muziejaus ekspozicija.
Muziejaus vadovė ir M. Šlapelienės testamento vykdytoja – Alma Gudonytė.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą