2007-10-12

Kupiškio muziejus


...........
Kupiškėnų inteligentų suvažiavimas įvyko gana greitai – 1935 metų rugpjūčio mėnesį. Jo komitetas, kuriame buvo tokie garbūs žmonės, kaip profesoriai P. Mažylis. A. Purėnas. rašytojas P. Ruseckas, mokytojai J. Laužikas, V. Kavoliūnas, Kupiškio inteligentai Stefanija Glemžaitė, J. Bukėnas, K. Jėčius, J. Glemža ir kiti, nutarė rūpintis Liaudies namų ir gimnazijos statymu.......

Prabėgus beveik penkeriems metams, 1941-ųjų spalį, Kupiškio krašto inteligentai vėl gausiai susirinko pradžios mokykloje. Buvo sudaryta muziejaus Kupiškyje steigimo organizacinė grupė: mokytojai Povilas Spudas, Viktoras Kavoliūnas, Petras Snarskis, akušerė Stefanija Glemžaitė, agronomas Petras Pakarklis, valsčiaus viršaitis Jurgis Bukėnas. Prasidėjo susirašinėjimas su valdžios institucijomis, užmegzti ryšiai su muziejais, muziejininkais.
Nuo susirinkimo parbėgus vos savaitei, Kupiškio valsčiaus savivaldybė būsimam muziejui paskyrė du pastatus Turgaus aikštėje.......

Daugiau skaitykite :
www.museums.lt/zurnalas/Ramonenka.htm

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą