2007-09-09

Kereliai-Kupiškis-Vėžionys-Laukminiškiai-Palėvenė-Noriūnai/Karaliūnai/

Kauno kupiškėnai sveikina Danutę Kerelytę Gurauskienę šeimos jubiliejaus proga. Jubiliatės rankose įrėmintas Kerelių piliakalnis. Šių 3-jų nuotraukų autorius Rimantas Gurauskas iš Čikagos. Čia kilo ideja aplankyti Kerelių piliakalnį.


Vilniaus ir Kauno kupiškėnai, istorikės Irenos Eigelienės surinkti, 2007 m. rugsėjo 8 d. aplankė Kupiškį ir žymesnes jo apylinkių vietas.

Pradėję nuo kelionės pabaigos - rasite ir pradžią

Kelionės pabaigoje aplankome Palėvenės bažnyčią, kapines. Nulenkiame galvas prie Uršulė Babickaitės - Unės Baye ir jos motinos kapų. Paskutinį kelionės tašką dedame svetingoje gyd. Bronės Karaliūnaitės gimtinėje, jos brolio dukters gyd. Dalios Jusevičienės viensėdyje - Noriūnuose.
Aplankome Unės ir Petro Babickų gimtinę. Name įkurtas Laukminiškių ir aplinkinių kaimų muziejus. Mus maloniai sutiko muziejaus vadovė J. Puronienė.
Nuvažiavę į kitą kaimo kraštą randame ąžuolinę stelą, 1945 m. sušaudytų ir sudegintų Rasiulų šeimai,kurios du sūnūs kovojo partizanų gretose. Netoli atminimo akmuo Kaluinų sodybai tą pačią dieną sudegintai už paramą partizanams.Vėžionyse atidengiamas atminimo akmuo 1920 m įkurtai Vėžionių pradžios mokyklai. Iškilmingoje ceremonijoje gausiai dalyvavo vėžioniečiai, atsakingi rajono darbuotojai, Vilniaus ir Kauno kupiškėnai. Gražiais žodžiais mokyklos atminimą pagerbė kun. M. Mizaras , vicemeras A. Mikėnas, Kult. ir švietimo skyriaus vedėjo pav. V. Knizikevičius, vilnietis - kupiškėnas dr. G. Kaluina ir kt. Gėlės įteiktos iniciatyvinės grupės pirmininkui A. Pėžai, architektui Ž. Simonaičiui ir kt.
Iš Kerelių per Naivius, Kuosėnus, Mirabelį, Plundakus, Piragius atskubame į Kupiškio bažnyčią kur šv.Mišios aukojamos už Vėžionių bendruomenės ir Kerelių giminės gyvus ir mirusius. Ave Maria giedojo Danguolė Galinauskienė.


Vilniaus ir Kauno kupiškėnai, 2007 m. rugsėjo 8 d. kelionę pradėjo nuo Kerelių.
Danutė ir Irena Kerelytės, kurių giminės šaknys Kereliuose, su kolegomis kupiškėnais ir šeimos nariais susirinko ant Kerelių piliakalnio./žiūr.nuotraukas/. Kalbomis ir dainomis pagerbiami jubiliatai: Danutė Kerelytė - Gurauskienė ir Kazimieras Gurauskas.
Šeimyninėje nuotraukoje antras iš kairės kerelietis Eugenijus Plukas parodęs tiesiausią kelią į piliakalnį. O apie mūsų atvykimą jis sužinojo iš Danutės Stasevičiutės - Tviskuvienės, kuri gyvendama kaimyniniuose Naiviuose mus konsultavo, kaip surasti Kerelių piliakalnį.

Kerelių piliakalnis

Prie Kupos upės Kerelių kaime yra išlikęs vienintelis tyrinėtas Kupiškio rajone piliakalnis.
Iš ankstyvojo kultūrinio sluoksnio nustatyta, kad žmonės piliakalnyje apsigyveno I tūkst. prieš Kristų. VI amžiuje kilęs gaisras sunaikino įsikūrusią gyvenvietę.

Paminklinis akmuo akademikams Juozui Matuliui, Pranui Mažyliui ir Antanui Purėnui

Tatkonių kaimas — trijų Lietuvos Respublikos MA akademikų — chemiko Juozo Matulio (1899 -1993), gydytojo Prano Mažylio (1885 — 1966) ir Antano Pureno (1881 — 1962) tėviškė. 2000 m. atidengtas paminklinis akmuo prie Tatkonių kaimo kapinaičių.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą