2019-04-08

SUĖJIME - DU GARBINGI SVEČIAI
Visadu smagu sulaukt įdomių, garbingų žmonių, mielų mūsų širdžiai ir ausiai.
Pasikvietėm Šv. Juozapo parapijos kleboną Ričardą Doveiką. Vilniečiai jį labai myli, tad ir prisrinko pilna Baltoji salė, vos parėjo.
Kunigo kalba buvo labai įdomi, vientisa apie viską. Jis aiškino kas yra krikščionybė, kas yra tikintis žmogus. Dar kartą visiems priminė, kad laikymasis tradicijų, ėjimas į bažnyčią, tai nėra tikėjimas. Pirmiausia reikia patikėti kitu žmogumi, paklausti savęs, kiek manim pasitiki ir išmokti nepastumti žmogaus.
Priminė ir tai ką patyrė Lietuva, kokie dabar lietuviai visur esantys, priminė ir nelabai gražius dalykus, o kalbos pabaigoje pasakė, kad visvien tikiu tautos dvasingumu.
Atvyko ir naujai perrinktas Kupiškio meras Dainius Bardauskas. Jis aiškiai pasakė, kad atvažiavau naujai prisrašyt ir kaip visadu ne tuščiom, o su dideliu kaimišku gastinčium. Ta proga mes padovanojome klubo narės dailininkės Alvinos Laiconienės tapytą paveikslą.
Po svečių kalbų koncertavo mums jau pažįstamas Visų Šventųjų parapijos vyrų choras „Skliautai“. Choro vadovas pristatė kiekvieną dainą, o jų buvo įvairių: ARAS, SKRISK SVAJONE, GIESMĖ MARIJAI ir kt. Pabaigai bendra daina Ąžuolai žaliuos.
Trečioje dalyje šeimininkės paruošė nuostabų stalą, kurį kunigas palaimino.
Gėra su visais sustikt, paskalbat ir laukt kitų sustikimų.

Filomena Marčiulionienė


Salė pilnutėlė

Susitiko senai matyti klubiečiai


... ir buvę bendradarbiai

Salėje  vos tilpo žiūrovai
Giedame kupiškėnų himną


Himną užvedė Valdareza ir klubo prezidentas Vilius
Sveikinome klubo žentą Julių Laiconą

Pasveikinome Klementiną Vosylytę, apdovanotą Gabrielės Petkevičaitės - Bitės atminimo medaliu "Tarnaukite Lietuvai"
 


Kunigas Ričardas Doveika

Naujai perrinktas Kupiškio meras atvyko netuščiomis

Merui padovanojome paveikslą, gėlių ir sudainavome "Ilgiausių metų"

Vyrų choras "Skliautai"

Choro vadovas Gintaras Skapas

"Žemėj Lietuvos" dainavome visi sustoję

Svečiai su klubo valdyba  


Mero "gastinčius" tuoj bus padėtas ant vaišių stalo

Pašventinamas vaišių stalas

Ragaujame Kupiškio mero atvežtą duona su lašiniais ir agurkais 
Meras dar ir alučio atvežė


 Norint pagirdyti ištroškusiųjų minią, merui teko paprakaituoti 

Alutį gėrė, gyrė ir dar prašė
Karšto gėrimo paklausa  buvo mažesnė

Greičiausiai baigėsi kupiškėniški skanėstai


Pasikalbėjome, pasibendravome ...

... nusifotografavome
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą