2019-04-10

NETEKOME ŽYBARTO SIMONAIČIO


  Eidamas 91 metus 2019 m. balandžio 8 d. mirė Vilniaus kupiškėnų klubo įkūrėjas, architektas, restauratorius, paminklotvarkos ekspertas, kultūros ir visuomenės veikėjas Žybartas Simonaitis.
  Velionis gimė 1929 m. kovo 20 d., Šimonių valsč. Juodžiūnų k., Kupiškio r. Mokėsi Šimonių pr. mokykloje ir Kupiškio gimnazijoje, kurią baigė 1947 m. Kauno politechnikos institute, įgijo architekto-inžinieriaus specialybę. 1953-1966 m. dirbo architektu Mokslinėse-gamybinėse restauracijos dirbtuvėse, 1966-1967 metais Vilniaus kultūros paminklų inspekcijos viršininku, 1968–1989 metais - Paminklų restauravimo instituto vyr. architektu. Žymesni objektai, kuriuose atliko architektūrinius tyrinėjimus, sudarė restauravimo projektus ir vedė restauravimo darbus: Kauno ir Panemunės pilys, Liškiavos pilies liekanos, Kauno rotušė, keletas Kauno gotikinių namų Rotušės a., Vilniaus artilerijos bastėja, Vilniaus miesto siena Bokšto g. ir kt. Atliko tyrimus ir sudarė restauravimo projektus: Vilniaus m. sienos atkarpų, eilės istorinių namų, Videniškių pilies, Subačiaus vartų. Kartu su bendraautoriais: Raudonės ir Biržų pilių, Vilniaus Šv. Dvasios dominikonų bažnyčios ir vienuolyno požemių. Žybartas dirbo ir prie šiandieninės architektūros projektų: Rokiškio santuokų rūmų, Kupiškio santuokos rūmų (neįgyvendintas) ir Utenos „Malūno“ restorano interjerų, Plokščių „Kančių keliai“ memorialo Šakių rajono savivaldybėje ir dešimtimis skaičiuojamų gyv. namų, poilsio vilų, antkapinių paminklų, paminklo “Lietuva” Salamiesčio apylinkių partizanams atminti. Žybartas Simonaitis Respublikinės premijos -- 1978 m., Sovietų Sąjungos Ministrų Tarybos -- 1988 m. laureatas.  Labai plati Žybarto Simonaičio visuomeninė veikla. Jis Lietuvos architektų sąjungos narys, Lietuvos restauratorių, ICOMOS narys. Mažosios Lietuvos reikalų tarybos, Čečėnijos nepriklausomybės gynimo Vilniaus komiteto narys. Ilgai dirbo Vilniaus miesto paminklotvarkos ekspertų taryboje ir Lietuvos piliečių chartijos tarybos valdyboje, Vilniaus kupiškėnų klubo įkūrėjas, klubo prezidentas (1991-1997) ir valdybos narys. Žybarto iniciatyva rašyta daug raštų, kreipimųsi, pasiūlymų Respublikos Prezidentui, Seimui, Vyriausybei, Lietuvos vyskupų konferencijai įvairiais šalies gyvenimo klausimais. O kiek darbų atlikta pažymint istorinės-kultūrinės atminties, paveldo, buvusių mokyklų gimtajame krašte ir už jo, įamžinimui, sunku net suskaičiuoti.
  Vilniaus kupiškėnų klubo nariai nuoširdžiai užjaučia sūnų Dalių, dukrą Agnę, seserį Aliną.

  Kūnas bus kremuojamas.
  Atsisveikinimas tik artimųjų rate. 
 Laidotuvės (urnos) planuojamos birželio mėn. Šimonių kapinėse.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą