2018-05-01

SUEIGA


Sveiki gyvi, brungūs kupiškėnai

Pronešam, kad gegužės 5 d. (šeštadienį) 15 val. Mokytojų namų Didžiojoje salėje bus kupiškėnų popetą:
Etnografinis vaidinimas "Trėjos kupiškėnų vesėlios"

MARGVAKARIS - kupiškėnų sanobinas vesėlios 1933 m.
PIRŠLIO KORIMAS - senovinės kupiškėnų vestuvės 1966 m.
PIRMORYČIAI - vesėlios anoj šaly 1999 m.

Vaidina Kupiškio kultūros centro folklorinis ansamblis KUPKĖMIS
Vadovė Alma Pustovaitienė
Režisierė Jura Jurėnienė
Scenografė Ingrida Rudzinskienė

Suneštinas vaišės bus svetainaj, kaip visadu.

Ataikit, labai lauksma.

Do norim paklaust, kiek norėsit įsigyti būsimos knygos "MES - VILNIAUS KUPIŠKĖNAI" egz.
Knyga jau baigiama maketuoti. Joje aprašyta 25 metų klubo veikla, daug bendrų nuotraukų. Po to - esamų ir buvusių klubo narių biografijos su nuotrauka.
Norim žinoti tikslų tiražą. Praneškit ar žodžiu, ar raštu. Lauksma.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą