2018-03-12

ATSISVEIKINAME SU GEDIMINU KALUINA


Eidamas 90 - tuosius metus, 2018 m. kovo 11 d. mirė kupiškėnas, gydytojas, medicinos mokslų  daktaras   Gediminas Kaluina.
Velionis  gimė 1929 m. vasario 16 d., Petrošiškių k. Alizavos parapijoje. Vėliau šeima persikėlė į Laukminiškių k.
Gediminas mokėsi Lebedžių ir Virbališkių pradžios mokyklose. Baigęs pradžios mokyklą įstojo į Kupiškio gimnaziją.
1945 m. Gediminui teko nutraukti mokslus Kupiškyje ir persikelti į Panevėžį, kuriame jis gavo brandos atestatą. Mokytis Lietuvoje ir siekti išsvajotos gydytojo specialybės dėl persekiojimų buvo neįmanoma. Teko pasirinkti kitą kelią. Gediminas pašaukiamas į sovietų kariuomenę ir čia jam pavyksta įstoti į Charkovo karo medicinos akademiją. 
1952 m. baigia akademiją įgydamas karo chirurgo specialybę. Šešis metus Gediminas tarnavo armijoje dirbdamas chirurgu. Po to jam pavyksta grįžti į Lietuvą. Čia jis dirba chirurgu, chirurginio skyriaus vedėju Antakalnio, Jokūbo ligoninėse. Bedirbdamas studijuoja aspirantūroje ir 1973 m. apgina medicinos mokslų daktaro disertaciją.
Vėliau Gediminas darbuojasi Vilniaus universitetinėje greitosios pagalbos ligoninėje, Naujamiesčio poliklinikoje, Elektrėnų ligoninėje. Daktaru Lietuvoje jis triūsė net 50 metų.
Gediminas Kaluina aktyvus visuomenininkas. Jis buvo Vilniaus miesto medikų sąjūdžio pirmininkas,  Vilniaus kupiškėnų klubo narys, Lazdynų mikrorajono sąjūdžio klubo narys. 
Gediminas nenuilstantis Kupiškio rajono pradžios mokyklų atminimo įamžinimo iniciatorius ir puoselėtojas, negailintis nei laiko nei lėšų tam reikalui. O kiek jo rankų ir širdies įdėta į Lebedžių, Alizavos mokyklų atminimo įamžinimui, šviesiam knygnešiui Gabriūnui, įžymiesiems Babickams atminti.
Jo iniciatyva pastatyti iškilūs atminimo ženklai sudegintų, gimtojo kaimo Rasiulių ir Kaluinų sodybų bei žuvusių žmonių atminimui, Alizavos ir Kupiškio parapijų atmintinoms vietoms pažymėti.
Gediminui už ilgametę aktyvią veiklą suteiktas Vilniaus kupiškėnų klubo garbės nario vardas.  
Vilniaus kupiškėnų klubo bendruomenė nuoširdžiausiai užjaučia žmoną Gražiną, dukras: istorikę - filologę Gintarę ir medikę Birutę,  dukraites : Mildą, Liną ir Aistę, provaikaičius, gimines ir artimuosius.

Vilniaus kupiškėnai ir bendraminčiai

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą