2018-03-06

ATASKAITINIS SUSIRINKIMAS


Himną užvedė Valdereza

Visi giedame kupiškėnų himną


Padėka apdovanota Aldona Milevskienė

Birutė Kačkienė irgi gavo klubo padėką

Albinui Čiurliui suteiktas Kupiškėnų klubo garbės nario vardas 


Su jubiliejumi pasveikinta Klementina Vosilytė

Klubo prezidento Vlado Bartulio ataskaitinis pranešimas

Susirinkimo sekretoriatas

Revizijos komisijos ataskaita

Filomenos pasisakymas
Stalai su vaišėmis


Klube koncertavo Vilkpėdės bendruomenės kanklininkių ansamblis "Kamanės"
Ansamblietės : (iš kairės) Jolanta Žibienė (solistė), Rasa Mockūnienė (vadovė), Ramunė Maskoliūnaitė,Danutė Bužinskienė, Vilma Bardzilauskaitė ir Stasė Puriuškytė.

Ansamblio vadovė Rasa Mockūnienė

Nuotrauka atminčiai

"Trečioji" susirinkimo dalis


Pasisėdėjimai...

...ir pasidainavimai
Vidmanto Tubelio nuotraukos

Žemiau Albino Čiurlio foto

Padėka Vidmantui už nuopelnus klubui

Muzikos meno žinovės
Vadovė su gėlytėmis ...


Skapiškėnai
2017 metų Vilniaus kupiškėnų klubo ataskaita


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą