2018-02-01

MIRĖ JONAS VIZBARAS

.

Eidamas 89 metus mirė Jonas Vizbaras. Velionis gimė  Vizbarų k., Juodpėnų sen., Šimonių valsčiuje. 
1948 m. Jonas baigė Kupiškio gimnaziją. 1957 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto finansų ir kredito specialybę.
Velionis 1957 m.  dirbo Sąjunginio valstybinio banko respublikinėje kontoroje,  Vilniaus miesto valdybos kredito inspektoriumi, valdybos viršininko pavaduotoju. Nuo 1961 m. Vilniaus universiteto Finansų kredito katedros vyr. dėstytojas, docentas. Jonas apsigynė socialinių mokslų daktaro disertaciją. 
Velionis buvo aktyvus Vilniaus kupiškėnų klubo narys.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio sūnui Aleksandrui, giminėms ir artimiesiems.
Vilniaus kupiškėnai

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą