2017-10-02

RENGINYS, SKIRTAS PILIAKALNIŲ METAMS


Vilniaus kupiškėnai nenori atitrūkti nuo Kupiškio reikalų, istorijos, paveldo objektų.Todėl ir pasikvietėme iš Kupiškio svečių: Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausąjį specialistą Vytį Zavacką, kuris atsakingas už  rajono paveldosaugą ir Vilniaus universiteto archeologijos katedros magistrantę Miglę Zakarauskaitę. Visada esame labai laimingi, kai į mūsų renginius atvyksta Kupiškio savivaldybės meras Dainius Bardauskas. Jis labai laukiamas svečias. O vilniečiai visada turi daug klausimų, pasiūlymų, prašymų. Meras visada atoveža gastinčiaus ir ne bet kokio….
Pirmoje renginio dalyje Vytis Zavackas supažindino su paveldo išsaugojimo, restauravimo ar atstatymo kryptimis. Tai ateities planai ar projektai. Po to buvo parodytas neseniai sukurtas dokumentinis filmas “Šiaurės rytų Lietuvos piliakalniai”. Jį pristatė viena iš bendraautorių jau minėta viešnia Miglė Zakarauskaitė.
Antroje dalyje gerasis meras net dainininkus atvežė ir ne bet kokius. Tai mums jau pažįstama Miglė Pivoriūnaitė ir Kupiškio KC Alizavos padalinio meno vadovas Rimvydas Kirstukas, žinomas kaip Cicino antrininkas. Abu skirtingi, Miglė labai lyriška, savo dainavimu nuneša į Meilės šalį, o Rimvydas − trankesnis, dainuojantis visiems gerai žinomas dainas: kas nežino GIMINIŲ dainos ar LIETUS LIETUVOJ.
Pasibaigus muzikai, griebėm merą į viduriuką bendrai nuotraukai, kad turėtume dokumentinį liudijimą, jog mes esame viena šeima, nors mus skiria nemažas atstumas.
Renginį atidarė klubo prezidentas
Giedame kupiškėnų himną

Salėje dar buvo laisvų vietų...
Kupiškio meras Dainius Bardauskas be dovanų pas mus niekados nevažiuoja

Mero dovanos
Gėlės jubiliatėms sesutėms Danutei ir Laimutei 


Tradicinis Liucijos tarmiškas pasakojimas 


Pranešėjas Vytis Zavackas

Filmą pristato Miglė Zakarauskaitė

Žiūrime filmą

Dainuoja Miglė Pivoriūnaitė...
...ir Mindaugas Kirstukas

Visi plojome...

...ir lingavome

Linksma buvo ir mūsų merui

Šeimyninė nuotrauka
Dabartinis ir buvusios klubo prezidentės su meru
Putojantis kupiškėniškas alutis...Kai prisiminimai darosi labai svarbūs

Giedame "Ilgiausių metų"

Su jubiliatėmis visi norėjo nusifotrafuoti
Prie vaišių stalo
Atėjo laikas atsisveikinti


Iki naujų susitikimų


Filomenos Marčiulionienės ir Vidmanto Tubelio fotoreportažas
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą