2017-06-02

Ekskursija į Baltarusiją

Žydint kaštonams Vilniaus rokiškėnų klubas pakvietė mus, kupiškėnus, kartu aplankyti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemes esančias Baltarusijoje.


Išvykome ankstų šeštadienio rytą ir perėję patikrą Medininkų pasienio punktuose ir prisiminę 1991 metais žuvusius Lietuvos pasieniečius, pasukome į  Gervėčius. Baltarusija mus sutiko giedriu, mažai debesuotu dangumi, geltonais rapso, vešliai žaliuojančiais vasarojaus ir žieminių javų laukais. Nors pievose žolė nebuvo labai vešli, važiuodami matėme nemažas  karvių bandas. Kaimų ir mažų miestelių namai pilkais šiferiniais stogais, dažniausia dažyti žydrais dažais.
  


Pakeliui pravažiavome pro Astravo atominę elektrinę,  daug nerimo dėl atominės saugos reikalavimų nepaisymo,
keliantį  energetikos gigantą.
Čia nuteisti platūs automobilių keliai,  geležinkelis,  statomas atominės elektrinės energetikų miestas.
Gervėčių kraštas yra lietuvių etninis centras dabartinėje Baltarusijoje. Gervėčiuose apžiūrėjome neogotikos stiliaus, vienbokštę 62 metrų aukščio, spalvingai išdažytą, didžiausią katalikų  bažnyčią Baltarusijoje,  gražiai apželdintą šventorių. 

 Krėvoje apžiūrėjome pilies griuvėsius. Čia vietoje stovėjusios medinės XIV amžiaus pradžioje Gediminas pastatė  dviejų bokštų mūrinę aptvarinę pilį. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių metraštyje teigiama, kad 1341 m. mirdamas Gediminas Krėvą paliko valdyti savo sūnui Algirdui. Vėliau, Algirdui tapus Didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu, pilis tapo svarbus šalies politinis centras. Konflikto dėl didžiojo kunigaikščio posto čia  1382 m. Jogaila įkalino savo dėdę Kęstutį o vėliau ir Vytautą su žmona. Kęstutis, kaip manoma čia buvo nužudytas, o Vytautui pasisekė pabėgti. Čia  1386 m. buvo įsteigta viena iš pirmųjų krikščionių parapijų Lietuvoje.  Po 1505 - 1506 metų Krymo totorių puolimų apgriauta pilis buvo apleista ir pradėjo nykti. 
Apžiūrėjome žydų sinagogos griuvėsius.
Toliau skubėjome į Minską, išsidėsčiusį prie Svisločės upės.  Trijų valandų buvo maža apžiūrėti beveik 2 milijonus gyventojų turintį miestą.
Pro autobuso langus matėme vyriausybės rūmus, sporto kompleksus ir visuomeninius pastatus, įdomios architektūros gigantiškų gyvenamųjų namų kvartalus . Nusilenkėme Afganistane žuvusiems ir motinų nesulauktiems sūnums-kareiviams.
Kartu su verkiančiu Ašarų salos angelu ir mes nubraukėme ašarą. Girdėjome Nepriklausomybės aikštėje prie Šv. Simono ir Šv. Elenos katalikų bažnyčios, pastatyto  Nagasaki varpo dūžius skirtus  termobranduolinių  ginklų ir katstrofų aukoms. Šį varpą  Japonijos Nagasaki  miesto  katalikų bendruomenė padovanojo Baltarusijai Černobilio avarijai atminti. Jis yra  tiksli kopija  "Angelo" varpo stebuklingai išlikusi amerikiečių   1945 metų rugsėjyje subombarduotame Nagasaki mieste. 
Kitos dienos rytą kelias vedė į Nesvydžių. Apžiūrėjome Kristaus Kūno bažnyčią , kurios  laidojimo rūsyje yra 72 Radvilų kunigaikščių  giminės karstai-sarkofagai. Nesvydžiai daugiau nei 400 metų, iki 1939 m. priklausė Radviloms. Nuo 2012 m. pilies- rūmų komplekse atidarytas nacionalinis istorijos ir kultūros muziejus.
Ištaiginguose apartamentuose, auksu dekoruotose pokylių salėse vietiniai gidai mums papasakojo Radvilų giminės ir Nesvydžiaus istoriją, o mūsų gidė Irena pakvietė pasivaikščioti po XIX amžiaus pabaigoje Radvilų palikuonių pasodintą parką.
 Palikę Nesvydžių atvykome kitą  pilį - Myrą, kuri kaip ir Nesvdžius yra UNESCO saugomi objektai. Gotikinė pilis pradėta statyti XV amžiuje turtingo bajoro, Lydos vietininko Iljiničiaus, vėliau atitekus Radviloms buvo rekonstruota renesanso stiliumi ir tapo šios giminės vasaros rezidencija. Po Napoleono karų pilis apleista ir apgriuvo. XIX a. pilis buvo atstatyta ir pritaikyta gyventi. Po II pasaulinio karo vėl buvo apleista ir toliau griuvo. 1991 m. pradėta restauruoti .
Dabar pilis pritaikyta kultūrinėms reikmėms . Čia veikia muziejus, kurio ekspozicijos sales mums parodė baltarusių gidai.Viename iš korpusų yra viešbutis. Kultūrinio paveldo restorane buvo pavaišinti gardžia grybų sriuba.
Aplankėme Naugarduką, kuris yra vienas seniausių, daugiau nei 500 metų LDK priklausęs miestas. Čia stovi kadaise buvusios didingos pilies griuvėsiai. Teigiama, kad 1253 m. čia buvo karūnuotas karalius Mindaugas.
 Nusileidę nuo pilies kalno užsukome į bažnyčią, kurioje 1422 m. susituokė su ketvirta žmona Lenkijos karalius Jogaila.
Toje pat bažnyčioje krikštytas ir lenkų poetas Adomas Mickevičius. Jam  supilta aštuntoji kalva, mat miestas yra išdėstęs ant septynių kalvų.  
Vakarėjant atvykome į Lydą, kur  miesto centre stovi restauruota XIV amžiaus pradžioje  Lietuvos kunigaikščio Gedimino pastatyta pilis. Čia veika nedidelis muziejus.

 Geros nuotaikos, pilni įspūdžių, dėkingi ekskursijos gidei Irenai, vairuotojui Janui ir rokiškėnams už puikią pažintinę kelionę, grįžome namo.

Gidė Irena ir vairuotojas Janas
Gervėčių bažnyčioje

Bažnyčios durys
Bažnyčios vidus ir altoriai panašūs į Kupiškio 
Šventoriuje neseniai palaidotas kunigas Leonas Nestiukas, daug pridėjęs prie bažnyčios atnaujinimo.
 Senoji Gervėčių gatvė


Krėvos pilies griuvėsuose
Baltarusių turizmo biuro informacija ...
 ...ir mūsų gidės Irenos pasakojimas

Puikiai atrodantys,  apie 1960 pagamintas automobilis GAZ 21 "Volga"
Artėjame prie Minsko
Sporto arenaNagasaki varpas
Nepriklausomybės aikštė su Lenino paminklu
Ašarų salos kopyčia


Gėlės užsienyje žuvusiems saugumo kariams

 


Suolelis,  M.K. Oginskio 250 gimimo metinių sukakčiai pažymėti
Rotušės aikštėjeKupiškėnai Minsko centre
Čia gaminami laikrodžiai "Luč"
Baltarusijos nacionaliniame technikos universitete mokosi apie 35.000 studentų
Pergalės aikštė

Naujos Minsko statybos
Filomena, Albertas ir žydintys Baltarusijos laukai
Pakeliu į Nesvydžių - sporto ir poilsio bazė


Nesvydžiuje
Nesvydžiaus Dievo kūno bažnyčia

Dekoruotas bažnyčios kupolas


Nesvydžių pilies kieme

Laukiame vietinio gido
Nesvydžiaus rūmų salėse
Mykolas Kazimieras Radvila Žuvelė
Patranka, rasta pilies apsauginiame griovyje dabar restauruojant pilį

Šiuo prietaisu buvo sukuriami lietaus garsai pilies teatre  
...o šiuo, pūgos garsai
 

Radvilų pilies koplyčioje

Jau žirgeliai pakinkyti... Pasivažinėjimo kaina trys rubliai 
Ekskursija po pilies parką
Paminklas šuniui, išgelbėjusiam vienam iš Radvilų gyvybę
Juodosios damos, Barboros vėlės paminklas
Po klevu prie Myro pilies


Myro pilies kieme

Muziejaus salėse
Ant Naugaduko pilies kalno
Čia buvo krikštytas poetas A.Mickevičius
Ant poeto A.Mickevičiaus garbei supiltos kalvos

Jogailos vestuvių paminklinis akmuo 
Lydoje
Mūsų gidė Irena visur pirma
Visų mėgstama keliauninko skuptūra
Mus vežiojęs vairuotojas Janas


Tekstas Gražinos Kaušakienės
Nuotraukos Vidmanto Tubelio
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą