2017-05-25

RAŠTAS MERUI

Kupiškio rajono merui Dainiui BARDAUSKUI

Dar kartą apie Kupiškio gatvių pavadinimus

Diskusija dėl kai kurių Kupiškio gatvių pavadinimų vyksta jau keletą metų, bet rezultatų kol kas nesimato. Kadangi šį klausimą iškėlė Vilniaus kupiškėnų klubas, norėtųsi dar kartą prisidėti prie pastaruoju metu suaktyvėjusios diskusijos, patvirtinti, kad klubo pozicija nesikeičia ir pasiūlyti ją užbaigti realiais darbais bent iki Lietuvos nepriklausomybės atgavimo šimtmečio.
Tokia jau tradicija pasaulyje, kad gatvių pavadinimai kinta kartu su laikmečiu, su santvarka, ar netgi joms nesikeičiant, kai norima kažką pagerbti, pažymėti ar atvirkščiai – vežti į „Grūto parką“.
Almantas Totoris „Kupiškėnų mintyse“ yra rašęs apie Kupiškio gatvių pavadinimų keitimą sovietmečiu, kai ne viena gatvė buvo pervadinta komunistinių veikėjų, net nesusijusių su Kupiškiu, pvz., Vaclovo Bernotėno, komunaro Rapolo Čarno - Rafail Čornyj... pavardėmis. Šių pavardžių Kupiškio gatvių žemėlapyje nebėra. Tačiau prisimenantiems sovietinius laikus akis vis dar bado mažiausiai poros gatvių pavadinimai.
Kupiškėnas Petras Pajarskis, kai buvo atkuriama nepriklausoma Lietuvos valstybė, Lietuvoje kūrė tarybų valdžią, pogrindines komunistų kuopeles, bendravo su sovietmečiu šlovintais keturiais komunarais, Maskvoje baigė Lenino mokyklą, po to, 1932 metais,  buvo priimtas į Lietuvos komunistų partijos (LKP) sekretoriatą, 1935 m. išvyko į SSSR. Karo metu su LKP Centro komiteto operatyvine grupe atvyko į Lietuvą, kaip rašo Lietuvos didžioji tarybinė enciklopedija,  „partizaninei kovai“ Sovietų Sąjungos pusėje, ir čia žuvo.
Bronius Žekonis taip pat buvo revoliucinio judėjimo veikėjas, LKP narys, priklausė komunistų pogrindžio organizacijai, ketvirtajame dešimtmetyje prisidėjo prie komunistinio žurnalo kūrimo. B.Žekonis sukūrė daugybę revoliucinių plakatų, piešinių. Sovietams užgrobus valdžią, 1940 metais jis persikėlė į Kauną, buvo paskirtas taip vadinamu „politruku“ kariuomenės štabe,  vėliau tapo Karo muziejaus direktoriumi. Visa jo veikla buvo nukreipta propaguoti ir šlovinti sovietinę sistemą, niekinant nepriklausomos Lietuvos idėją.
Vilniaus kupiškėnų klubo valdyba ir visuotinis susirinkimas dar kartą apsvarstė šių Kupiškio gatvių pavadinimų koliziją ir 2017 m. gegužės 14 d. priėmė nutarimą kreiptis į Kupiškio rajono vadovybę su pasiūlymu pakeisti minėtų gatvių (Petro Pajarskio ir Broniaus Žekonio) pavadinimus, suteikiant joms nepriklausomai Lietuvai priimtinus (pavyzdžiui, kupiškėno Antano Merkio, kuris tarpukariu buvo ir Klaipėdos krašto gubernatorius, ir Kauno burmistras, ir Lietuvos ministras pirmininkas, ir laikinasis Lietuvos prezidentas;    arba Kupiškio progimnaziją baigusio Algirdo Juliaus Greimo -  kalbininko, mitologo, eseisto, pasaulinio garso Paryžiaus semiotikos mokyklos įkūrėjo. Kaip žinome, LR seimas 2017-uosius metus paskelbė Algirdo Juliaus Greimo metais )... Neabejojame, kad kupiškėnai turi puikių kandidatūrų.


Vilniaus kupiškėnų klubo įpareigotas
Klubo prezidentas Vilius Bartulis
2017 05 23

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą