2015-12-06

MŪSŲ SVEČIAI - MERAS DAINIUS BARDAUSKAS IR DR. ALDONA VASILIAUSKIENĖ

.

Foto Vidm. TubelioMokytojų namų svetainė pilna Vilniaus kupiškėnų ir svečių
Aukščiau ir žemiau SESUTĖS
Koncertavo Daiva Palionienė. P. Matulionio progimnazijos muzikos mokytoja, kurią į pagalbą pasikvietė meras. Mokytoja dalyvauja kantri grupėje "Lyja", kurios vadovas mums jau pažįstamas A. Totoris.


Gėlės iš prezidentės rankų dr. Aldonai Vasiliauskienei
Kartu su meru (taip sutapo) buvo pakviesta ir istorikė dr. Aldona Vasiliauskienė. Ji kalbėjo apie savo darbus, atsivežė nuotraukų parodėlę, padovanojo didelę stirtą „Lietuvos aido“ laikraščių, kuriuose rašoma arba apie jos veiklą arba jos pačios parašyti straipsniai. Mes pasveikinome su neseniai praėjusiu garbingu jos Jubiliejumi.


Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas


Klubo jubiliatė Elvyra Kriaučiūnaitė - Budrikienė, kilusi iš Račiupėnų kaimo. Jos auklėtoja buvo mokytoja E. Eidukaitienė. Baigusi universitetą dirbo Šiauliuose, grįžo į Vilnių


Mero dovanotas Kupiškio alutis - šnekutis, net šešių pavadinimų. O gardumėlis ... užkandus rūkytais lašinukais su namine kmynų duonele ...
Tarą iš karklinio rietelio Merui grąžinome, kad būtų kur suklostyti sekančio karto vaišes.
O mes gėrėm tą alutį - baltaputį, kol buvom nemokyti ...


Atia, atia
Žemiau foto A. Čiurlio
Šeimininkėlės dirbaVisi giedame "Kupiškėnai geri žmonas ..."


Kalba dr. Aldona Vasiliauskienė
Dėkoja Filomena

Dėkoja Valda

Lauknešėliai iš Kupiškio
Žemiau foto V. Naujiko

Tas alus tėviškės
Patiešnai it dvelkimas vėjelio
Ir kūną paglostėIr dūšion įsmigo...                                     
Jūsų Vilius 
PS. Ech, kad taip visos valdžios su mumis taip!
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą