2014-06-14

VILNIAUS AUKŠTAIČIŲ GEGUŽINĖ

GEGUŽINĖS PROGRAMOJE : 
Kristijono Donelaičio „Metai“ ištraukas skaitė aktorė Gražina Urbonaitė.
Koncertavo Vilniaus įgulos karininkų ramovės orkestras.
Pabendravome, padainavome, pašokome. 
Renginį vedė Gaudentas Aukštikalnis. 
Renginį organizavo Vilniaus panevėžiečių klubas "Nevėžis" ir jo pirmininkas Bronius Kačkus.
Ačiū jiems.

 DALYVIAI:


Renginio foto reportažas:
Foto Viliaus Naujiko
Vilniaus kupiškėnų klubo stalas

Vilniaus panevėžiečiai. Šio gražaus renginio šiuometiniai organizatoriai
Panevėžietės

Vilniaus įgulos karininkų ramovės orkestras

Biržiečiai

Mąstytojas
 Gegužinės šokėjėliai

Gražių dainų meistras ...

Gegužines šefas Bronius Kačkus


Nusipelnę muzikantai ...

Su laimėtu prizu ...
Gryni biržiečiai

Ką nutarsim tas ir bus ...

Toliau foto Albino Čiurlio

Panevėžiečių klubo prezidentas Bronius Kačkus su Kupiškėnų klubo prezidente Filomena Marčiulioniene. Gaudentas Aukštikalnis paradui rikiuoja klubų prezidentus

Visi iškilmingai sugiedojom "Lietuva brangi ..."Prie kupiškėnų stalo ...
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą