2014-04-29

VYTAUTO CIVINSKO ATMINIMUI

Iš dr. A. Čeikos kalbos:
"1910 m. baigęs studijas Vytautas Civinskas pradėjo dirbti Lietuvoje profesinį visuomeninį darbą. Skapiškyje subūrė ūkininkų švietimo ratelį, buvo išrinktas jo pirmininku, skaitė paskaitas apie gyvulių ligas, naujoviškus ūkininkavimo metodus, surengė Skapiškyje pirmus lietuviškus vakarus, bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje, rėmė "Visuomenės" žurnalą. Išliko dalis Vytauto Civinsko 1904-1910 metais rašyto dienoraščio, kurio ištraukas Vidmantas Jankauskas paskelbė leidinyje "Kupiškis" 2010 m. Deja ankstyva mirtis 1910 m. lapkričio 28 d. nutraukė pradėtą kultūrinę švietėjišką veiklą."


Iš Skapiškiui didžiai nusipelniusio Vytauto Civinsko (Witold Cywinski - mums draugiškos lenkų tautos sūnaus) paminklo atidengimo Totoriškio (Švedukalnio) kapinaitėse.
                                                     Vilius N.

Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) parapijos klebonas kun. Salvijus Pranskūnas ir Skapiškio seniūnas Valdas Juškevičius


Kalba dr. Alfonsas Čeika
Vytauto Civinsko brolio Bogdano sūnus Bogdanas su žmona Malgožata, atvyko nuo Seinų


Kalba Skapiškio bendruomenės pirmininkė Roma Bugailiškienė

Kalba lietuvių kalbos mokytoja Auksė JankevičienėMalgožata ir Bogdanas Civinskai su jiems vertėjavusia Liucija Venslovaite

Žybartas prie savo projektuotos Suomių karių kapavietės

Padėkos raštas įteikiamas dr. Alfonsui Čeikai


Baigdamas kalbą dr. A. Čeika sakė: "Manau, kad dabar atidengiamas paminklas iš Lietuvos laukų granito, sukurtas Kupiškio tautodailininko Vytauto Jasisko, primins ne tik mums, bet ir ateinančioms kartoms apie anksti išėjusį iš gyvenimo idealistą, visuomenės veikėją, valstiečių švietėją, 20 a. pradžios lietuvių tautinio atgimimo sąjudžio dalyvį Vytautą Civinską."

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą