2014-04-12

VYTAUTĄ CIVINSKĄ PRISIMENANTGERBIAMI SKAPIŠKĖNAI,

Vilniaus kupiškėnų klubo iniciatyva, minint Vytauto Civinsko 130 m. gimimo metines (1883 – 1910 lapkričio 28) numatyta Totoriškio (Mituvos) kapinėse, jo palaidojimo vietoje, pastatyti antkapinį paminklą.

Tai tragiško likimo, XX a. pradžios visuomenės veikėjas, kilęs iš bajorų, aktyvus lietuvių tautinio atgimimo sąjūdžio dalyvis, valstiečių švietėjas, pirmųjų vakarų Skapiškyje rengėjas, veterinarijos gydytojas.

Po jo ankstyvos mirties, palaidojimo vietą žymėjo ąžuolinis kryžius, kuris prieš kelis dešimtmečius sudūlėjo ir nuvirto. Kadangi pirmaisiais sovietmečio metais Vytauto Civinsko giminaičiai emigravo į Lenkiją, kapavietė liko be priežiūros ir jo palaidojimo vieta laikui bėgant buvo pamiršta.


dr. Alfonsas Čeika
Vilniaus kupiškėnų klubo nario, skapiškėno dr. Alfonso Čeikos rūpesčiu, pritariant Skapiškio seniūnui Valdui Juškevičiui, kupiškėnas, liaudies meistras – akmentašys Vytautas Jasinskas iš Lietuvos laukų granito sukūrė antkapinį paminklą.

Paminklas bus atidengtas 2014 m. balandžio 27 d. (sekmadienį) po pamaldų Skapiškio bažnyčioje (12-13 val) Totoriškio (Mituvos) kapinėse.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą