2013-10-06

JONAS PASAKĖ NE TIK ONAI ...

            Mokytojų namų svetainėje, pilnoje kupiškėnų ir jų        svečių, knygas pristatė jų autoriai: čiovydžietė Dovilė        Jonušytė - Sabaliauskienė ir skodinietis Algirdas Vaitiekūnas

O čia pasirodo būgnas suvystytas ir apkabintas rakandais ...
Jonušytės: Dovilė aukščiau, Regina žemiau


Kupiškėnai geri žmonas, tiesūs jų kelaliai ...

Prezidentė Filomena kviečia sugiedoti kupiškėnų himną

Dovilė Jonušytė įdomiai pasakoja kaip su sesutėmis Alma ir Regina surašė knygą apie Čiovydžių Jonušius ir jų kaimynėlius
Vadovė Jūra Jurėnienė su savo artistėmis
Niekuo sau naginaitėsKeletas klasiokių

Klasiokai: Vytautas iš Biliūnų ir Algirdas iš Skodinių

Nepamirštas ir referendumo klausimas


Šepetos, Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos merginų ansamblis: Rugilė Kežytė 10 kl., Evalda Liesmonaitė 10 kl., Banguolė Žalnieriūnaitė 10 kl., Austėja Žilinskaitė 7 kl., Augustė Skačelytė 8 kl.
Kompozicijoje pavadinimu " Kaip laumės lauminėjo", jos pasakojo, verkė, aimanavo, liūliavo, nes "Laumas  kūdikėlį povogė"

Vadovės, mokytojos Jūra Jurėnienė ir Ramutė Kežienė, akylai sekė ir fotografavo ir ne mažiau už auklėtines pergyveno. Ačiū joms, už  gražų jų auklėtinių pasirodymą.

Vyriausia spektaklio režisierė Jūra Jurėnienė


Galima ir pavargti tokią drobelę išvelėjusSkodiniečiai Vida ir Algirdas
Žybartas pagyrė Augustę Gaidytę, zarasiškę, besimokančią konservatorijoje ir sudainavusią kupiškėnų tarme "Padora žvirblalis"

Kalbasi vyrai, viens iš Smilgių kits iš KuosėnųVyrai filosofuoja
Skodinietė Vida Ž.  pagyrė Algirdą Vaitiekūną už knygą apie Skodinius

Kuosėnietis, aktorius Romualdas Gudas skaito Algirdo Vaitiekūno kūrinio kupiškėnų tarme ištrauką

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą