2013-09-04

SVEIKS ALGIMANTAI


Klubo nariui Algimantui Juozapui Zolubui rugsėjo 6 d.  sukanka tik 80 metų
 
Apie save Algimantas pasakoja:

Aš Algimantas Juozapas Zolubas gimiau 1933-09-06 Laukminiškių k. Katrės Palionytės Zolubienės ir Tito Zolubo šeimoje.
Mokiausi Lebedžių pradžios, Jutkonių septynmetėje ir Vilniaus Darbo jaunimo vidurinėje mokyklose, Kauno Politechnikos institute.
Dirbau Vilniaus televizijos mazgų gamykloje (inžinieriumi technologu, inžinieriumi konstruktoriumi, skyriaus viršininku).

Kukliai išvardina savo gerus darbus: esu pastatęs kryžių prie savo gimtinės, drauge su kitais kupiškėnais statydinęs įvairius paminklus tame krašte, pastatęs paminklą aušrininko Martyno Jankaus šeimai, padaręs ėdžių žvėreliams, inkilų paukščiams ir voverėms.
Šeima: žmona, buvusi mokytoja, pensininkė.
 Mėgstu svajoti apie Kupiškio krašto, Lietuvos grožį, mintimis apkabinu daugelį gyvenime sutiktų nuostabių žmonių, siunčiu jiems geriausius linkėjimus, o išėjusiuosius miniu Amžinuoju Atilsiu.

Pats iš Laukminiškių negandų vejamas pasitraukiau 1949 m., tačiau mintys ir jausmai gimtinėn skrenda kai vakaras nusileidžia, kai sapnas suteikia sparnus ją lankyti, kai rytas aušta. Išlikau kaimiečiu, ūkininkų sūnumi. Džiaugiuosi, kad bent porą kartų metuose Tėviškę galiu aplankyti, kad ten pamatau greta negerų dalykų ir labai gražių pasikeitimų. Džiugina mūsų krašto šviesuoliai, kurie apsaugo nuo užmaršties praeitį, džiaugiuosi išvydęs atstatytą ar naujai sukurtą paminklinį ženklą, iškeltą gandralizdį, išgirdęs pempės klykavimą.
Dievui ir likimui dėkoju, kad iš Sibiro sulaukiau tėvų ir sesers, kad teko patirti Atgimimą, stovėti „Baltijos kelyje,“ sulaukti Lietuvos nepriklausomybės atgavimo, pamatyti pirmą kartą Lietuvos istorijoje apsilankiusį Popiežių, kad gyvenimo kely teko sutikti ir net susibičiuliuoti su daugeliu nuostabių žmonių.
Kas gi esu dabar? Kai kas pavadina mane publicistu, žurnalistu ar apžvalgininku, Lietuvos Laisvės kovotojų sąjungos leidinėlio „Varpas“ redaktoriumi, tačiau labiausiai tinka ir visuomenėje užimamą padėtį atitinka nepriklausomos Lietuvos laimingo pensininko vardas.

Sveikiname Algimantą gražaus Jubiliejaus proga, linkime atlikti dar daug prasmingų darbų, turėti siekių ir svajonių, turėti stiprią sveikatą ir niekada nepavargti.
Klubo valdyba

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą