2013-09-09

PIRMOJI RUDENINĖ KLUBO SUEIGA

Salės vaizdelis


Salė apypilnė, damos išsipuošusios.... 

Prezidentė Filomena M. pradeda Kupklubo rudeninę sueiga


Ona Kriukelienė knygos "Kupiškio partizanai" autorė
Ona Dapšytė-Kriukelienė. Kupiškio krašto partizanai: 1944–1953 m. dokumentinė kronika. – Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2013, 592 p.  

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centras išleido rezistencijos tyrinėtojos, penkių brolių partizanų sesers Onos Dapšytės-Kriukelienės parengtą Kupiškio krašto partizanų dokumentinę kroniką.
1944 m. liepos mėn. į Lietuvą įsiveržė Raudonosios armijos daliniai. 1941-aisiais patirti sovietinės okupacijos žiaurumai – teroras, masiniai suėmimai, trėmimai ir kitos okupantų vykdomos priemonės – privertė apsispręsti vos ne kiekvieną Lietuvos gyventoją.
Nenorėdami gyventi žiauraus okupanto teroro sąlygomis, 1944 m., artėjant frontui, vieni nutarė trauktis į Vakarus, kiti, nespėjusieji pasitraukti, valė paslėptus ginklus, jungėsi į partizanų būrius kovai su okupantais. Stoję į kovą dėl nepriklausomos Lietuvos atkūrimo, jie ryžosi verčiau žūti gimtinėje su ginklu rankoje, negu atsidurti tremtyje ar lageryje Sibire.
Pagrindinis partizanų kovos tikslas – nepriklausomos valstybės atkūrimas. Neleisdami Lietuvoje susikurti ir įsitvirtinti sovietiniams okupaciniams administraciniams organams, partizanai siekė parodyti pasauliui ir okupantams, kad sovietų valdžia įvesta prievarta, o mobilizacija į okupacinę kariuomenę yra neteisėta. Jie tikėjosi, kad Vakarai ilgainiui įvykdys Atlanto chartijos pažadus sugrąžinti nepriklausomybę dėl karo netekusioms tautoms.
Pasipriešinimo kovos Kupiškio krašte prasidėjo 1944 m. vasarą ir truko iki 1953 m., kai buvo sunaikinti sričių apygardų štabai ir liko pavieniai partizanai. Šioje knygoje partizanų kovos ir jų slopinimas atskleidžiamas per Kupiškio krašto partizanų organizacinių struktūrų veiklą Skapiškio, Svėdasų, Šimonių, Subačiaus, Viešintų, Pandėlio (tik tiek, kiek tai susiję su kupiškėnų vadų veikla Pandėlio valsčiuje ir rajone), Vabalninko valsčiuje ir naujai įkurtuose Aukštupėnų ir Geležių valsčiuose.


Gėlės autorei


Vidmantas Jankauskas knygos "Mokytojas Vincas Eidukas" ir almanacho "Kupiškis 2012" autorius ar sudarytojas.

                                    Tribūnoje Algirdas Šukys
Gražina su Regina aptarinėja, matyt referendumą ...

Algirdas Šukys įtikinamai aiškino sėkmingo  referendumo reikalingumą

Vidmantas ir Valda aptarinėja ...

Vidmantas įnikęs į "Kupiškio partizanus"

Po klubo sueigos, kai kas apsilankė ir Bernardinų sodo atidaryme. O žmonių žmonių, o vaikų vaikų, matyt pusė Vilniaus susirinko ...Foto: Vidmanto T. ir Albino Č.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą