2013-06-07

AUKŠTAIČIŲ GEGUŽINĖ

Dalyvavo 11 kraštiečių klubų

Rikiuojasi Molėtų kapela ...

O čia platus kupiškėnų stalas Anykštietė ...


Paradui komanduoja Gaudentas ...

Prie svetimų stalų rastos ir pasiklydusios sesutės
Aplink vieni panevėžiečiai


Tarp biržiečių radome ir kupiškietę, ji biržiečių marti ...
Filomena, gryna kupiškėnų tarme, išklojo dainušką apie Kupiškį (tekstas žemiau)

Jai bandė nenusileisti panevėžiečiai ...

Profesionalus objektyvasO čia vėl kupiškėnai

Šokio sūkuryje panevėžiečiai

Blic pasitarimas


DAINUŠKA APĖ KUPIŠKĮ

Kupiškio miestas vėnodai ištiestas
Tarp kalnalių ir upėlių viseip kaip išriestas
Platumo, ilgumo saikiai nustatytas.
Žolynėliais ir medėliais gražiai išrėdytas
Par vidurį miestotaka srauni upa
O jy yra pavadinta no senybas Kupa.
Kupos kruntai aukšti, moliu šlipavoti
Alksnių, karklų ir žilvičių bromai iškraiglioti.

Oi, Kupiškio miestas slaunas visam krašti,
O garsieji jam kermošiai rundami ir rašti.
Apylinkės žmonas važiuoja nekviesti,
Važa lošinius ir kumpius, ir sūrius ir sviestų.
O arklių žvingimas ir žmonių šnekumas-
Vieni parka, kiti maino ir prastus ir kuinus.

Oi, Kupiškio miestas yra labai slaunas-
Niekai prėš jį plati Ryga ir Vilnius ir Kaunas.
Ogi tų pauporių ailios bagalinas,
O ubagų gėsminykų susėdį grundinas...
Vieni poteriauja, kiti giesmas traukia
Ir visi ištiesį runkas sau išmaldos laukia.

O prė turgaus aikštaj yr Majaucko būda:
Ti žmonių kirbinas juda, tinoj groja dūda
Ko tik raikalausi, ko norėsi – gausi,
Kiek derėsi, tiek mokėsi ir neapsigausi.
Visokių pasūdžių, armonikų, dūdžių,
Smuikų, klernotų, lumzdėlių ir molinių dūdų.
Oblių, žirklių, peilių, pūgaunykų, drailių,
Grūštų ir dišliokų- drutų, bukų, smailių,-
Komanų, linciūgų, pavalkų ir lunkių,
kilpų, odų, posagų ir raudonų stūgų..

Ročiupio upėlys par laukus vingiuoja,
išsirungys kaip vijūnas sau kupon ringuoja.
Aukštupio upėlys skardžiais vingiais sukas,
Par piliakalnį sau šniokšdamas unt Lavenį brukas..
Netoli už miesto možas ežerėlys,
Sausoj vietoj, unt kalnalių gražus beržynėlys-
Slaunas suvėjimas apylinkės krošto,
Ti suplaukia daug jaunimo garsaus ir unt rošto.
Oi kupiškio miestas yra viseip slaunas
Niekai prėš jį plati Ryga ir Vilnius ir Kaunas.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą