2013-02-20

MŪSŲ DELEGACIJA ADOMYNĖJEDVIGUBA ŠVENTĖ ADOMYNĖJE
                 Spalvingai paminėta Valstybės Nepriklausomybės diena
Kaip niekada gausiai į Adomynės dvarą vasario 16-ąją rinkosi adomyniečiai ir svečiai. Juk proga — ne eilinė. Visa Lietuva šventė 95-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo metines. Šventiškai išpuoštoje salėje iškilmingai sugiedoję Lietuvos himną visi susirinkusieji buvo pasveikinti šio renginio vedančiosios bendruomenės pirmininkės Virginijos Pakalniškienės. Ji linkėjo, kad Valstybės atkūrimo dvasia visus lydėtų visą laiką, o išdidus Nepriklausomybės jausmas pažadintų kiekvienoje širdyje įkvėpimą kurti savo krašto gerovę, prisiminti garbingą šalies istoriją, tęsti kovotojų tradicijas, darbuotis mūsų šiandieninės valstybės labui ir ateities kartoms.
Lietuvai savo dainų pynę skyrė Adomynės laisvalaikio centro moterų ansamblis „Aluotėlė“, vadovaujamas meno vadovės Vaivos Mališauskienės. Mažieji adomyniečiai savo eilėraštukais išsakė gražiausius jausmus Tėvynei, jų pačių pasigamintų vėliavėlių spalvomis pražydo scena dainuojant dainelę apie Lietuvą. Šventę pagyvino Justo Vizbaro pasirodymas. Jo dainos pritariant gitara skambėjo labai šiuolaikiškai, linksmai, atskleidė jaunų žmonių polėkį ir meilę gimtinei.
„Jara“ pasipuošė naujais tautiniais kostiumais
O svečiai atvyko ne tik garbingos Lietuvos datos paminėti, bet ir pasidžiaugti dar viena ypatinga proga adomyniečiams. Adomynės kaimo bendruomenė, vykdydama projektą „Tautiškumo ugdymas – bendruomeniškumo pagrindas“ savo darbais stengiasi puoselėti kaime etnokultūrines tradicijas, o didžiausi tautiškumo propaguotojai – folkloro ansamblio „Jara“ nariai. Jiems šiandieną ypatinga šventė: artistai pasipuošė naujais tikrais autentiškais tautiniais kostiumais, kurie buvo pasiūti šio projekto lėšomis.
Todėl pasirodžius ansamblio nariams,visi buvo sužavėti kaip pasikeitusiai jie atrodė ir kaip išdidžiai spindėjo jų akys! Gal dar ir todėl ir jų atliekamos dainos tą dieną ypatingai iškilmingai, jautriai ir gražiai skambėjo.
Etnografinio kolektyvo jubiliejus
Adomynės laisvalaikio centro vadovė Rima Lapienienė labai džiaugėsi, kad jos ir V. Mališauskienės vadovaujamas ansamblis „Jara“ po dešimties metų koncertinės veiklos pagaliau turės ir tinkamą aprangą. Ji trumpai papasakojo ansamblio susikūrimo istoriją, pasidžiaugė įdėto darbo rezultatais, turimais pasiekimais.
Atvykę „Jaros“ krikštatėviai folklorinio ansamblio „Kupkiemis“ artistai į sceną atėjo nešini tradicinėmis kupiškėniškomis lauktuvėmis ir atliko garbingą misiją: dvi „Jaros“ ansamblio dainininkes papuošė tradiciniu lietuvės moters galvos apdangalu — baltuoju nuometu — ir atliko tam skirtas apeigas.
O kai abiejų ansamblių balsai susiliejo į bendrą dainą, uždainavo visa salė, Kupiškėnų himnas po dvaro skliautais suskambo ypatingai skambiai ir galingai.
Padėkota geriausiems
Vienas po kito mažojo jubiliejaus proga kolektyvą sveikino susirinkę svečiai. Tik šiltus žodžius prisimindamos darbą su Adomynės saviveiklininkais išsakė jo pirmosios vadovės Sandra Gindvilienė bei Sigita Kovienė. Kupiškio rajono Savivaldybės mero Padėkos raštus už pagarbą tautos kultūrai vyriausiems „Jaros“ dainininkams Onai Birkuvienei ir Broniui Mikulioniui, o laisvalaikio centro vadovei Rimai Lapienienei už tautiškumo ugdymą Adomynės kaime ir bendruomenės tradicijų tęstinumą bei puoselėjimą įteikė rajono mero pavaduotojas Algirdas Navickas. Rajono Kultūros ir švietimo skyriaus padėkas iš kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojo Vytauto Knizikevičiaus rankų už  ilgametį dalyvavimą meno saviveikloje gavo kolektyve nuo pat susikūrimo dainuojančios Janina Ubonienė, Aldona Kavoliūnienė, Stasė Černiauskienė, Alvyda Palačenkienė. Rajono Kultūros centro direktoriaus padėkomis už kupiškėnų tarmės, dainų ir žaidimų propagavimą gavoZita Vilimienė, Danutė Čiurlienė ir Algimantas Skemundis, o kolektyvo meno vadovė Vaiva Mališauskienė —  už nuoširdumą ir kūrybiškumą. Visai neseniai prie kolektyvo prisijungusiems Stasiui Ramaškai bei Valdui Liubertui simbolines dovanėles įteikė ir ištvermės linkėjo bendruomenės pirmininkė V. Pakalniškienė. Jos padėka buvo apdovanotas ir geras visų etnokultūrinių renginių Adomynėje talkininkas Justas Vizbaras.
Už nuoširdumą, kruopštumą, begalinį norą atlikti darbą kuo geriau, betarpišką bendravimą ir geranoriškumą padėka buvo įteikta tautinių kostiumų siuvėjams salono „Pas Mariją“ savininkams Marijai ir Kęstučiui Simanavičiams.
Sveikintojų ir dovanų netrūko
Gražiausius linkėjimus Adomynei, jos žmonėms į šventę atvežė tolimesni ir artimesni svečiai. Eilėmis iškilmingai į visus kreipėsi Vilniaus Kupiškėnų klubo delegacija, vadovaujama neseniai išrinktos klubo prezidentės Filomenos Marčiulionienės, asmeniškai šiltai žemiečius sveikino klubo narė adomynietė Gražina Berkelienė. Smagu, kad šventėje dalyvavo kaimyninės Juodpėnų bendruomenės atstovai, Šimonių, Šepetos, Laičių, Noriūnų laisvalaikio centrų vadovės. „Jarą“ ir visus adomyniečius sveikino didelis meno saviveiklos entuziastas IĮ „Agla“ savininkas Augenijus Cesevičius, o Adomynės pagrindinės mokyklos direktorė Danguolė Mašauskienė džiaugėsi glaudžiu ir visapusišku laisvalaikio centro, bendruomenės ir mokyklos bendradarbiavimu, linkėjo, kad Adomynėje nenutiltų dainos ir didžioji dvaro salė visada būtų pilna artistų ir žiūrovų, o šitaip gražiai pasipuošusiam „Jaros“ ansambliui atsivertų didžiosios scenos.

Laima Ramaškienė

Nuotraukos Bronislavo Vizbaro
Dainuoja Justas Vizbaras

JARA visame gražume

Krikštatėvių sveikinimas

Mažųjų sveikinimas


Moterų ansamblis ALUOTĖLĖ
 


Nuometuojamos JAROS dainininkės


Pilna žiūrovų salė


Sveikina kaimynai

Šventės dalyviai


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą