2012-08-07

ATSISVEIKINAME SU MOKYTOJA FELICIJA JAKUTYTEEidama 99 gyvenimo metus mirė nusipelniusi mokytoja, Kupiškio raj. garbės pilietė (2001) Felicija Jakutytė. 
Felicija gimė 1914m . balandžio 8 d, Kupiškyje, Anėlės ir Jono Jakučių šeimoje. Tėvas buvo apsišvietęs žmogus: auksarankis stalius, fotografas, motina – namų šeimininkė.1922 m. F. Jakutytė pradėjo lankyti Kupiškio pradžios mokyklos trečią skyrių.1923 m. įstojo į progimnazijos pirmą klasę, o po ketverių metų tęsė mokslą Panevėžio mokytojų seminarijoje, kurią baigė 1931 metais.1932-1946 metais mokytojavo Vabalninko valsčiaus Meilūnų, Palaimos ir Šimonių pradinėse mokyklose. Nuo 1946 iki 1979 m. dirbo Kupiškio vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja.1957 m. neakivaizdžiai baigė Vilniaus Pedagoginį institutą. Nuo 1979 iki 1992 – ųjų mokytojavo įvairiose Kupiškio rajono mokyklose, pavaduodama susirgusius ar trūkstamus mokytojus.

Paskutinius du dešimtmečius mokytoja garbingai ir aktyviai gyveno pensijoje - Kupiškyje.
Mokytoja Felicija per visą mokytojo darbą Kupiškyje turėjo daug auklėjamųjų klasių. Šimtai abiturientų, jos auklėtinių, baigė Kupiškio vidurinę mokyklą. Pirmoji auklėtojos F. Jakutytės laidą išleista į gyvenimą buvo tryliktoji - 1952 metais, paskutinė trisdešimt šeštoji - 1975m.
Vilniaus kupiškėnai, buvę Felicijos Jakutytės auklėtiniai, reiškia užuojautą sūnui Andriui, artimiesiems ir kartu su visais liūdi dėl šio brangaus žmogaus netekties.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą