2012-04-15

KLUBE APSILANKĖ KUN. ANDRIUS NARBEKOVAS

1984 m. Kauno medicinos institutą.1993 m. baigė Kauno kunigų seminariją, įšventintas kunigu.1998m. baigė Popiežiškojo Laterano universiteto Jono Pauliaus II šeimos ir santuokos studijų instituto filialą Vašingtone.
1984–1985 m. Klaipėdos miesto ligoninės,1985–1988 m. Pasvalio rajoninės ligoninės chirurgas, 1988–1990m. Kauno medicinos instituto (nuo 1989 m. Kauno medicinos akademija) klinikinis ordinatorius. 1993–1995 m. Vilniaus kunigų seminarijos dėstytojas, studijų prefektas. Nuo 1993 m. Vilniaus arkikatedros bazilikos kunigas rezidentas. Nuo 1998 m. Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas, nuo 2004m. Teologijos katedros vedėjas, nuo 2005 m. ir universiteto santuokos ir šeimos studijų centro direktorius. Nuo 2001 m. ir Lietuvos teisės universiteto (nuo 2004 m. Mykolo Romerio universitetas) dėstytojas, nuo 2005 m. profesorius. Mokslinės veiklos sritys: bioetika, šeimotyra. Parašė straipsnių santuokos, šeimos, moralės, bioteisės, eutanazijos ir kitais klausimais.

Lektorius pagyrė gausiai susirinkusius kupiškėnus, kad puoselėjam savo krašto tradicijas ir bendruomeniškumą. Gal tik pasigedo didesnio jaunimo skaičiaus salėje. Kaip supratome iš turiningos kunigo kalbos, kad daug problemų lengviau spręstųsi, jei tauta sparčiau didėtų. Kad nekankintų nemiga, kun. Andrius priminė mums tėvo Stanislovo patarimą, kad į lovą nereikia eiti gulti, o reikia griūti į lovą. Buvo atsakyta į visus, gana gausius kupiškėnų klausimus.

Labai pakiliai visi uždainavome: Žemėj Lietuvos ąžuolai žalius...
Gražiu koncertu mus linksmino Vilniaus "Bočių" Antakalnio skyriaus dainininkai. Choro vadovas Juozas Eimanavičius, solistai Jonas Žalimas ir Jonas Adomonis.Trims mūsų jubiliatams: Eugenijai, Jurgiui ir Rimantuichoristų padėdami galingai užplėšėm: Ilgiausių metų ilgiausių...

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą