2012-01-05

SU GRAŽIU JUBILIEJUM, BOLESLOVAI


Boleslovas Vaitiekūnas gimė 1932m sausio 7 d. Samarskos kaime Alizavos parapijoje žemdirbių Antano Vaitekūno ir Marijonos Vilkaitės-Vaitekūnienės šeimoje. Boleslovas mokėsi Lebedžių ir Virbališkių pradžios mokyklose. 1945m įstojo į Pandėlio gimnazijos antrą klasę, tačiau 1950m dėl sveikatos mokslą turėjo nutraukti. 1958m Boleslovas baigė Kupiškio darbininkų jaunimo vidurinę mokyklą. 1977m baigė Vilniaus Finansų ir Kredito technikumą ir įgijo techniko-planuotojo kvalifikaciją.

1954m kovo 22d., baigęs CSV Panevėžio filialo pramonės buhalterių paruošimo kursus, pradėjo dirbti Kupiškio Pramkombinate buhalteriu.1960m buvo perkeltas dirbti į Kupiškio Tarpkolūkinę statybos organizaciją vyr. buhalterio pareigoms. 1973m. pagal Respublikinio TSO susivienijimo valdybos įsakymą perkeltas šios valdybos vyriausiojo buhalterio pavaduotoju Vilniuje. 1981m perkėlimo tvarka dirbo Visasąjunginio PT instituto vyriausiuoju buhalteriu. o 1983m priimtas į Lietuvos Statybos ministerijos Apskaitos ir atskaitomybės valdybą vedančiojo ekonomisto pareigoms. 1990m priimtas vyriausiojo metodisto pareigoms į asociaciją „Lietuvos statyba“. Nuo 1991m dirbo UAB „Stata“ vyriausiojo buhalterio pareigose. 1999m gegužės 31d., išdibęs 45 metus, išeina į užtarnautą poilsį senjoro pareigose.

Boleslovas Kupiškėnų klubo narys nuo įsikūrimo 1991m vasario 21d. Dešimt metų dirbo šio klubo iždininku. Su kitais klubo nariais dalyvavo atkuriant Alizavos ir Bajorų vokiečių karių kapines, Skapiškio miestelio Švedukalnio pilkapyje sutvarkant suomių kapines. Prisidėjo statant Laukminiškių kaime enkavedistų sudegintų Rasiulių ir Kaluinų sodybų atminimo ženklų statyboje. Dalyvavo organizaciniame darbe Lebedžių pradžios mokyklos atminimo įamžinime.

Šiame ilgame gyvenimo kelyje jį lydėjo žmona Genovaitė /a.a.2009m/ medicinos darbuotoja . Kartu su ja pragyventa 50 metų. Vaitiekūnai Išaugino dvi dukras - ekonomistę Ritą ir buhalterę Irmą. Turi tris anūkus: Vaidutę - ekonomistę, Žilviną - studentą, būsimą ekonomistą ir Dominyką –moksleivę. Prieš pusantrų metų sulaukė ir proanūkės Deimantės.

Vilniaus kupiškėnų klubo valdyba, klubo nariai mielam kolegai linki geros sveikatos ir ilgų gyvenimo metų - dukrų, vaikaičių ir visų klubo narių džiaugsmui. Sėkmės Tau Boleslovai.

O klubietės Boleslovą sveikina ir linki:

Sveikiname mielą Boleslovą gražaus Jubiliejaus proga ir linkime: kūnui - sveikatos, sielai - džiaugsmo, širdžiai - juoko, lūpoms - šypsenos, o visam gyvenimui - laimės ir vilties.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą