2011-12-01

PAS ANYKŠTĖNUS

.

Svečiuose pas Vilniaus anykštėnus

Lapkričio 18 d. Vilniaus anykštėnų sambūris šventė dešimties metų įkūrimo sukaktį. Susirinko pilna salė ne tik anykštėnų, bet ir svečių: rėmėjai, kitų kraštiečių klubų (Molėtų, Panevėžio, Rokiškio, Utenos, Zarasų, Biržų) atstovai. Iškilmių vedėja Adėlė Liutkevičiūtė trumpai supažindino su sambūrio įkūrimo istorija. Įnešama Sambūrio vėliava, kurią pašventina Anykščių šv. Mato bažnyčios klebonas Stasys Krumpliauskas. Sugiedamas anykštėnų himnas (ištrauka iš Antano Baranausko poemos „Anykščių šilelis“).

Apie sambūrio veiklos pradžią pasakojo pirmasis pirmininkas Vytautas Duknauskas, antrasis – Antanas Gudelis ir dabartinė pirmininkė Rita Virbalienė. Dainavo Operos solistas Tomas Tuskenis (akomp. Rūta Blaškytė).

Sveikinimo žodį tarė Vilniaus vicemeras Romas Adomavičius, Anykščių savivaldybės meras Sigutis Obelevičius, Aukštaitijos kraštiečių klubų atstovai. Apdovanojami sambūrio rėmėjai, darbščiausi anykštėnai.

Pakviesti prie vaišių stalų netekome amo. Ko tik čia nebuvo: iš miškų ir ežerų bei upių gėrybės, putojantis alutis, kava, saldumynai.....argi viską išvardinsi. Svetingas ir nuoširdus priėmimas paliko puikų įspūdį. Linkime anykštėnams nepasenti, nepavargti ir toliau taip pat darbuotis savo krašto labui.

VP

Mums rašo

Sveiki, susiedėli, Vytautai,

Atsitiktinai užėjau JŪSŲ svetainen, labai jau gražiai rošot apie mūsų švintį, tiktai narėjau padaryt keletų pataisymų:

Renginio vedėja Liudgarda Čepskienė, mes dainOvom Baranauskų, tik čia ne iš <šilelio>, o atskira giesmelaJ)))))

BŪKIT SVEIKI,

Anykštėnė Janina

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą