2011-09-05

MIELOS RITOS PADĖKAVOJIMAI


Mielas p. Vytautai,

labai a
čiū už nuostabų susitikimą su mielais kupiškėnais, taip gera pabūti nuoširdžių žmonių draugėje, jaučiausi kaip su artimaisias susitikusi.

Nustebau ir j
ūsų operatyvumu radusi šį faktą gausiomis nuotraukomis atspindėtą internetinėje svetainėje (greta įdomių ir vertingų įvykių). Tikiu, kad nesupyksite už vieną mažą pastabėlę dėl mano pavardės: aš gimiau ne Juozėnaitė, o Juzėnaite ir bandau tai, kur tik galiu, pabrėžti. Mano tėvelis iki pat senatvės laiškus tetai Marytei adresuodavo Juzėnaitės pavarde. Žinoma, tai smulkmena, bet jeigu būtų galima patikslinti, būčiau dėkinga.

Dar kart
ą labai ačiū ir nuoširdūs linkėjimai visiems kupiškėnams.

Rita Baltušyt
ė

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą