2011-08-18

ATSISVEIKINAME SU JONE ŽEBRYTE

.

Jonė Žebrytė gimė1929 m.rugsėjo 1 d. Šalnakundžių kaime, Kupiškio valsčiuje. 1948 m. baigė Kupiškio vidurinę mokyklą, įstojo į Vilniaus universitetą ir 1954 m. baigė bibliotekininkystės studijas.
Nuo 1954 m. rugpjūčio mėn. Kauno viešosios bibliotekos Bibliografijos skyriaus vedėja. 1964 m. sausio mėn. perkelta į Vilniaus universiteto mokslinę biblioteką redaktorės pareigoms. Nuo 1966 m. vasario mėn. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos mokslinė sekretorė. 1977 m. sausio mėn. Bibliografijos skyriaus užsienio literatūros vyriausioji bibliografė ir rankraščių skyriaus vedėja. 1989 m. išėjo į pensiją.
Jonė Žebrytė bendradarbiavo su Kupiškio kultūros institucijomis, prisidėjo prie gimtojo krašto dvasinio ir materialinio kultūros paveldo išsaugojimo, populiarinimo, sklaidos.
1974 - 1983 m.užrašinėjo kupiškėnų, ypač Puponių apylinkių tautosaką. Sudarė Noriūnų seniūnijos Puponių kaimo dainininkų grupę, rengė Puponių kaimo dainų radijo valandėles, diskelį "Puponių kaimo dainos". Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui perdavė apie 1500 tautosakos įrašų. Parengė ir išleido knygas"Paberžių jaunalietuviai ir jų vadas Jonas Augulis", "Kupiškio žemės ūkio mokykla". Jonė Žebrytė yra atskirų Kupiškėnų enciklopedija" tekstų sudarytoja, kiekvieno kultūros - istorijos almanacho "Kupiškis" straipsnių autorė.
Už gimtojo krašto dvasinio ir materialinio kultūros paveldo išsaugojimą, puoselėjimą , sklaidą, eksponatų perdavimą etnografijos muziejui Jonė Žebrytė apdovanota Kupiškio rajono mero ženklu "Už nuopelnus". V.A.
Mes, Vilniaus kupiškėnai, liūdime dėl mūsų kraštietės, aktyvios Vilniaus kupiškėnų klubo narės Jonės Žebrytės mirties, nuoširdžiai užjaučiame jos artimuosius ir bičiulius.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą