2011-05-08

"Lietuvos valsčiai" kol kas be Kupiškio


Vilniaus kupiškėnų klubo sueigoje dalyvavo leidyklos "Versmė" direktorius Petras Jonušas, monografijų serijos "Lietuvos valsčiai vienas iš sudarytojų dr. Venantas Mačiekus. Renginio metu buvo pristatyta monografijų serija "Lietuvos valsčiai". Abu garbūs asmenys sakė, kad Kupiškio rajono: Kupiškio, Skapiškio, Subačiaus, Šimonių valsčiai dar neturi savo monografijų ir, kad laikas tuo nedelsiant užsiimti.

Lietuvos valsčių“ serija – tai daugiatomis vienodos struktūros leidinys apie Lietuvos miestus ir miestelius, kaimus ir vienkiemius, apie jų ir jų apylinkių kraštovaizdžio raidą bei istoriją nuo seniausių priešistorinių laikų iki mūsų dienų, kovas už Nepriklausomybę, apie tradicinę kultūrą, verslus, kalendorinius ir šeimos papročius, papročių teisę, liaudies išmintį, bažnyčias, įžymius žmones, tarmių ir vietos šnektų ypatumus, tautosaką, tautines mažumas, jų papročius ir kt.

Serijos pavadinimas pasirinktas neatsitiktinai – XIX a. viduryje susiformavę valsčiai iki jų panaikinimo 1950 m. buvo mažiausi ir palyginti stabilūs administraciniai-teritoriniai vienetai, jungę tapačios etninės kultūros žmones – valsčių ribos paprastai atitiko ir parapijų ribas, kartu ir šnektų ribas.
gerai padirbėjus, atėjo laikas atsipūsti.


Klubo damos

OKTETAS ...
KVARTETAI - MIŠRŪS ...Neišskiriamos draugės ...

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą